A. Černý: Není možné tolerovat tento čin

11.01.2016 15:15

To, co se přihodilo premiéru Sobotkovi, kdy xenofobní web White Media vyhrožuje dalším zveřejněním jeho soukromých e-mailů, porušuje Ústavu České republiky. V současné době premiér nepotvrdil pravost těchto e-mailů a nabourání do e-mailu předsedy vlády vyšetřuje policie.Až dodnes jsem měl za to, že žijeme v právním státě. Tato situace neohrožuje pouze premiéra, případně jeho okolí, ale nás všechny. Web White Media je registrovaný od roku 2010 v kalifornském městě Brea. USA evidentně chápou svobodu slova obsáhleji nežli evropská pravidla. Proto zřejmě argumenty policie neobstály. 

Různé dohady o tom, proč celá událost vznikla, zdali je to odplata za trestní oznámení na kapelu Ortel či jde o něco jiného, nikdo nedokáže specifikovat. Je nutné se především ptát, do jaké míry může stávající situace ohrozit bezpečnost státu a zda by takto vysoký vládní představitel, jakým Sobotka je, neměl používat dobře chráněný e-mail a soukromý e-mail zásadně nevyužívat v rámci služebních povinností. To vše nic nemění na tom, že je třeba toto jednání exemplárně odsoudit a potrestat viníky této kauzy.

 

 

Autor: Dr. Alexander Černý, poslanec Parlamentu ČR za KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM