A pak věřte statistikům a prognostikům ...

10.03.2011 09:19

O tom jak důvěryhodné jsou statistiky, svědčí propočty vývozu. Doposud statistici spočetli, že vloni se vyvezlo o 123 miliard více, než dovezlo. Nyní, po zpřesnění je to úplně jinak. Ve skutečnosti skončil zahraniční obchod se schodkem 23 miliard Kč (rozdíl je 146 miliard). Původně se totiž do objemu zahraničního obchodu započítala i přidaná hodnota značky, kterou k českým výrobkům přidal zahraniční výrobce působící v Česku. Toto zpřesnění by se mohlo promítnout i do vykazovaného růstu DPH, který by ve skutečnosti byl nižší, než se doposud vykazuje. To nemohou statistici dopustit, a proto chtějí do propočtů DPH zahrnout i šedou ekonomiku. Pro stanovení její výše si asi pořídí křišťálovou kouli.

Podobně je i to se zdůvodňováním nutnosti penzijní reformy vlivem nepříznivého demografického vývoje. Vyplývá to z expertních propočtů provedených na základě aktualizované prognózy předních českých demografů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Borise Burcina a Tomáše Kučery.  Do propočtů se totiž nezahrnoval vliv posouvání věku odchodů do důchodu. Tento posun je reálný s ohledem na očekávané zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva i snižování podílu manuální práce. Rovněž skutečný demografický vývoj, včetně započtení imigrace je příznivější, než se původně počítalo ve výchozích analýzách. „Ve světle nových prognóz demografického vývoje by si měl průběžný systém udržet dominantní roli a soukromý pilíř by měl sloužit těm, kteří sami usilují o zajištění na stáří na finančním trhu. Klíčová je podpora výchovy nové generace, bohužel řada opatření současné vlády jde právě opačným směrem““ zdůraznil Rusý. A pak věřte statistikům a politikům ...

 11.3.2011(jj)

Diskusní téma: A pak věřte statistikům a prognostikům ...

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek