A znovu opět do Volgogradu!

31.10.2019 12:42

Více než dvacetkrát zorganizovala Městská rada Česko-ruské společnosti v Ostravě zájezdy skupin aktivistů z České republiky do družebního města Volgogradu. Při cestování autobusy byly zastávky v Moskvě, Minsku, Brestu či Smolensku. Skupiny čítaly od 12 po 56 osob. Nyní to byla dvacetičlenná skupina a letěli z Prahy přes Moskvu do Volgogradu. Od 30. srpna do 7. září letošního roku jsme se kochali nádherným počasím, zajímavými setkáními a krásnými pohledy na obnovené město. S poděkováním chceme vyjádřit organizování oslav Dne města, jejíž program pro nás organizoval úřad Volgogradu. Byla připravena exkurze po centru města, navštívili jsme Mamajev kurgan a muzeum Stalingradské bitvy – PANORAMA. Velkou pomoc nám při organizování cesty a programu pobytu poskytli členové Asociace mezinárodní spolupráce Hatela Imědašvili a Sergej Lukjanov.  Jako obvykle nám připravila Natela několik vystoupení ruských romansů i dalších oblíbených ruských písní. V závěru prvního dne pobytu ve Volgogradu – návštěva Dětského a mládežnického centra (DMC). Nově opravená budova, v níž jsou prostory pro více, než 70 dětských zájmových kroužků v nich je zapojeno přes pět tisíc mladých volgogradců. Zároveň s tradičními populárními zaměřeními: např. choreografie, vokální zpěv, instrumentální tvorba, divadlo, folklór, cirkus, zobrazující umění, dekorativně – užitné umění, sport, turistika, vlastivěda, geneologie, skautink, ekologie a také rozvíjení současných sfér zaměření – biochemie, konstrukční činnost, automatizace, restaurování a historické rekonstrukce. Studující mládež „Dětského a mládežnického centra Volgograd“ stabilně dosahují vysoký stupeň znalostí i v mezinárodních, krajských a městských soutěžích a festivalech. Sedmi dětským kolektivům bylo uděleno vysoké ocenění – „Vzorný kolektiv“ a tři umělecké tvůrčí kolektivy jsou stipendisty Volgogradské městské dumy. Ředitelka DMC, Tajana Michajlovna Minina, je velkým nadšencem ve své práci a je rovněž poslankyni městské dumy. Slavnostní den jsme zakončili procházkou po březích Volhy, kdy jsme byli ubytováni jen pět minut od řeky, na jejímž břehu byl večer skvělý slavnostní ohňostroj. Hned vedle Odborového hotelu, v němž jsme byli ubytování, se nacházela restaurace „Český dvůr“, kde jsme se po večerech mnozí scházeli na sklenici piva. Útulné prostředí se stalo našim dočasným štábem. Druhého září začínal školní rok a naše skupina byla pozvána na tento svátek do Gymnázia číslo 5, které je vzorovým školním zařízením ve městě, oceněným státními cenami. Pět prvních tříd v slavnostních krojích přivítali starší spolužáci, taneční kolektiv předvedl nádherný program. Do nebe byly vypuštěny stovky barevných balónků a desítky bílých holubů. Poté se naše skupina zúčastnila besedy se studenty 9. třídy o teroristické tragédii v Beslanu. Společně se studenty jsme dělali papírové holuby a každý z našich členů dal studentům nějaký malý dáreček. Po ukončení návštěvy Gymnázia jsme přešli do centra města, položili květiny k památníku hrdinů Carycinu, Stalingradu a Volgogradu. Následující dny navštívili členové skupiny muzeum „Pamět“, místo, kde byl zajat polní maršál Paulus, uskutečnili jsme plavbu lodí po Volze, byli v zajímavém historicko-etnografickém muzeu. V jednou z dní pobytu byla skupina pozvána do místnosti „Výboru obránců míru“, kde nás uvítal předseda Jurij Fjofdorovič Starovatych, čestný občan Volgogradu, bývalý primátor města, náš upřímný, dlouholetý přítel. Bylo to nejen příjemné, ale i prospěšné setkání, kde  jsme se dohodli na spolupráci mezi Česko-ruskou společností, Ostravským ruským domem, Rusko-českou společností a Výborem obránců míru ve Volgogradu. V průběhu zájezdu jsme se setkali s 1. tajemnicí MěV KSRF Tamarou Golovanovou a dohodli se na možnosti spolupráce s MěV KSČM v Ostravě. Nezapomenutelnou byla cesta do jižní části Volgogradu, exkurze kanálu Volha – Don, projížďka lodí po kanálu přes plavební komory, plavba po Donu s následným koupáním. Poslední – rozlučkový večer se stal místem setkání s našimi dlouholetými přáteli. Bylo veselo, zpívali jsme společně, zatančili si a předávali si navzájem dárečky a pozornosti. Předpokládáme, že taková cesta není pouze zajímavou, ale i poznávací, hlavně pro ty, kteří byli ve Volgogradu poprvé, ale je i součástí upevňování přátelství mezi českým a ruským národem.    

 

RSDr. Karel Šesták, předseda MěR ČRS v Ostravě a Tamara Galynina, místopředsedkyně Ostravského ruského domu.