1. čtení zákona o státní službě

04.02.2014 08:10

V měsíci lednu proběhla mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která měla na pořadu mj. klíčový bod pro který byla svolána, a to 1.čtení zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců. Byl to návrh novely zákona (předložen skupinou poslanců ČSSD), který mění zákon o státní službě z roku 2002. Důvodem předložení je tlak EU, která po nás požaduje přijetí tohoto zákona co nejdříve (jsme jedinou zemí EU bez tohoto zákona).

       Jak je ale všeobecně známo, předložení tohoto zákona bylo primárně z důvodu požadavku prezidenta Miloše Zemana, který požadoval po nově rodící se koalici, aby tento zákon byl v 1.čtení přijat a poté jmenuje ministrem Andreje Babiše. Tento postup vzbuzuje rozpaky a čiší z něj jasná účelovost. Navíc vláda Jiřího Rusnoka v demisi dala na předložený návrh skupiny poslanců negativní stanovisko a odůvodnila to tím, že nereflektuje změnu práva za posledních   12 let a navazuje na již schválený a nikdy neúčinný zákon z roku 2002. Vláda v demisi navíc připravila svou verzi tohoto zákona a tak je možné, že budeme v PS mít verze dvě.

       Svolání mimořádné schůze pro přijetí tohoto zákona považuji za velmi nešťastné, byť zákon samotný je v souladu s volebním programem KSČM a v některých oblastech jsme se právě my na tento zákon odvolávali. Samotný zákon nemá přímý dopad na občany (má dopad jen do státní sféry) a tak se klidně mohlo počkat na řádnou schůzi PS a nesvolávat schůzi mimořádnou. Z všech těchto skutečností se jeví, že samotná vládní koalice chce nejdříve zajistit sebe a na návrhy které mají na občany dopad, na něž se netrpělivě čeká, je času dost. Je tedy otázkou zda projednávaný zákon není jen nedostatečně připraveným účelovým paskvilem.

       Z parlamentní diskuse nad tímto zákonem bych rád zmínil slova našeho předsedy Vojtěcha Filipa který na závěr svého vystoupení zmínil: „I na této zmatečné normě chceme odvést poctivou práci, kterou jsme tady odváděli jako poslanci nad řadou návrhů ať už poslaneckých, senátních, z krajských zastupitelstev nebo z vlády, a konečně dospět do stadia, kdy takový zákon bude nejen platný, ale bude i účinný.“

       Samotný návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta na projednání ve výborech byla prodloužena na 90 dnů. Nezbývá tedy než doufat, že náš poslanecký klub dokáže rozumnou argumentací prosadit takové pozměňovací návrhy, které tento zákon zprůhlední a udělají z něj zákon hodný České republiky v roce 2014.

                                                                                                                        Ing. René Číp

                                                                                                                      poslanec PS PČR