120 let od narození Klementa Gottwalda

02.11.2016 09:09

Malé a stručné zamýšlení nad velkým Československým komunistou Gottwaldem u příležitosti 120ti letého výročí jeho narození.

Stojí rozhodně za to si připomenout, o jakého člověka jde, co prožil, o co se zasloužil a jak se choval v průběhu svého života v různých zodpovědných funkcích.

Klement Gottwald se narodil 28. listopadu 1896 v chudé rolnické a dělnické rodině na Hané což jej ovlivňovalo a formovalo po celý život.

Matka Marie byla chudou zemědělskou dělnicí. Sám se vyučil ve Vídni truhlářem a jako truhlář pracoval kromě Vídně v Hranicích na Moravě, Lipníku nad Bečvou a Rousínově. V dělnickém prostředí vyrůstal a pohyboval se prakticky až do konce svého života. Jako dělník také myslel a jednal. Dělnickou třídu vychovával a vzdělával se od ní. Jeho spolupracovníci jej znali jako neúnavného funkcionáře. Sílu své osobnosti prokazoval povyšováním zájmů proletariátu a KSČ nad zájmy osobní a rodinné s nezměrným vypětím ve skromných životních podmínkách. Jeho rodina trpěla pravidelnými, téměř každodenními domovními prohlídkami prvorepublikovou policií, nejednu noc strávil v policejní cele. Za této situace mu východiskem byla emigrace i s rodinou do SSSR. V období prezidentských voleb v létě roku 1934 byl na něj vydán zatykač.

Svou účast v dělnických demonstracích, průvodech, nebo stávkách chápal jako svou povinnost poslance. Střelba policie do demonstrujících hladových a nespokojených dělníků, jejichž oběťmi byly i ženy a děti nebyla něčím neobvyklým (Radotín, Frývaldov a další). Proti nespokojeným dělníkům, rolníkům i živnostníků buržoasní ozbrojená moc zasahovala tvrdě - bodáky i puškami.

Úloha K. Gottwalda jako vůdčí osoby dělnického hnutí byla výrazná a nepřehlédnutelná. Význam jeho osobnosti se projevil zvláště v létech 1918 - 1920, kdy šlo o budoucnost republiky. Potřeba založení dělnické politické strany nového typu se stávala nutností. Komunistická strana Československa, založena v květnu 1921 se stala skutečným vůdcem pracujícího lidu. Komunistická strana prokázala svou nezastupitelnost v boji proti buržoasii, fašismu a válce i v nastolení nových společenskopolitických poměrů v poválečném Československu.

Vliv K. Gottwalda se projevoval i v mezinárodním komunistickém a dělnickém hnutí. Život, dílo a odkaz Klementa Gottwalda pro dnešní dobu dosud nebyl uceleně zpracován. Také není z tohoto období využito zkušeností a poučení pro současnou činnost KSČM. Rovněž výsledky poválečné obnovy hospodářství a budování nové společnosti po roce 1945 a hlavně od roku 1948 jsou v propagandě téměř přehlíženy. Marxismus - leninismus jako teoretické i metodické vodítko budování spravedlivé společnosti i v 21. století není brán s dostatečnou vážností. Rok 1989 nás a velkou část Evropy vtahuje do kapitalismu první poloviny dvacátého století - Evropy bídy a válek.

Naše hrdost by se měla opírat i o poznání historie života komunisty Klementa Gottwalda kdy z dělnického synka vyrostl:

-         generální tajemník a předseda Komunistické strany,

-         předseda vlády poválečné republiky,

-         první dělnický prezident.

Nechť toto výročí v této složité a nebezpečné době osloví každého komunistu i občana ČR.

RSDr. Vladislav Fák, ZO KSČM Stará Bělá