150. výročí narození V. I. Lenina

30.03.2020 16:30

Rusko 19. století bylo současně vlastí nejčernějšího temna a nejjasnějšího světla, největší síly a největší bídy. Bylo jedním z pěti mocnářství, jež rozhodovala o osudech Evropy a na straně druhé jedním z nejchudších evropských států. Obraz bídy a utrpení na straně jedné a na straně druhé se Petrohrad skvěl jako centrum světového duchovního umění. Taková směs světla a tmy byla v Evropě od středověku nevídaná. Do těchto poměrů se 22. dubna 1870 narodil Lenin do poměrně zajištěné rodiny, až do smrti jeho otce, která Leninem otřásla a představovala pro rodinu sociální úpadek. Jeho činnost v boji proti útisku ruského lidu a za spravedlivou společnost přinášela Leninovi značné nesnáze, byl mimo jiné vyloučen z univerzity, za styky s marxistickými kroužky byl deportován na Sibiř. Vnímal ostré sociální kontrasty a i to, že válka přinesla bídu, hlad a morální rozklad. A právě válka byla jedním z velkých impulsů. Lenin se tím netajil k uskutečnění revoluce v r. 1917. To byl vrchol Leninova politického mistrovství. To proto, že byl politikem do morku kostí. Jeho politika nebyla pro něj jen taktikou a strategií, ale takové splynutí teorie a praxe, jež nemá v dějinách obdoby. Je zvláštností naší doby, že dobrá politika se neobejde bez uvědomělého světového názoru a základem marxismu je, že teorie a praxe, světový názor a politika se v něm nedají oddělit, to je velmi aktuální odkaz i pro naši KSČM a celé mezinárodní komunistické hnutí. Lenin pochopil ducha marxismu, že to není dokončené učení, nýbrž taková soustava myšlení, která se dá neustále rozvíjet. Proto jeho moudrý metodologický pokyn, že je třeba „dívat se na každou otázku z hlediska toho, jak daný jev historicky vznikl, jakými hlavními etapami ve své vývoji tento jev procházel, a z hlediska toho jeho vývoje se dívat, čím se daná věc stala nyní“. A tak při této příležitosti v souvislosti s touto tezí napadá otázka, co by asi řekl k mnohdy mechanickému uplatňování jeho myšlenek a kroků-možná by zaznělo: Vážení, upusťte od bezduchého kopírování mých zkušeností a pokuste se také užívat svůj vlastní rozum.

                                                                                                                                 Zpracoval: Milan Peša