2. ročník UJŠ v Ostravě proběhl úspěšně

05.08.2016 07:22

Říká Bedřich Engels v jednom ze svých děl. Toto krédo měli posluchači Univerzity Jana Švermy - pobočka Ostrava (dále jen UJŠ) natištěno ve svém indexu jako vodítko pro své 2-leté studium k získání základního přehledu o marxistickém pojetí vybraných společensko-vědních oborů. UJŠ založená z popudu MS KV KSČM na základě zkušeností středočeské krajské organizace KSČM a vedená s. Karlem Klimšou (OV FM) a Milanem Pešou (MěV Ostrava) završila svou činnost závěrečnými zkouškami. Ukázalo se, že tato náročnější forma vědomostní i praktické přípravy členů se setkala s příznivým ohlasem absolventů. Významný podíl na tom má Klub společenských věd, jenž svým kvalifikovaným lektorským aktivem výrazně přispěl k zdárnému průběhu výuky.

Zkušební komise v čele s jejím předsedou s. Lubomírem Vackem tak mohla udělit absolutorium 15-ti posluchačům pocházejícím ze všech okresů našeho kraje. Mezi nimi byli i 3 členové městské stranické organizace v Ostravě a to s. Milada Otáhalová, Jan Havelka a Petr Jakubek. Poznatky z realizace UJŠ v našem kraji ukazují, že je to koncepčně i lektorsky propracovaný nástroj na vzdělávání členů a že za patřičné pozornosti městské a okresních organizací KSČM v našem kraji lze jej efektivně využít k přípravě jak nových a začínajících členů strany, tak k přípravě kádrových rezerva pro různé typy funkcí.

Milan Peša