2. zasedání ÚV KSČM dne 23. 6. 2012

25.06.2012 16:15

 

Vláda chce využít čas dovolených k dalšímu útoku na peněženky obyvatel

 

Narůstající rozhořčení občanů a odpor parlamentní opozice ohrožuje schválení pro koalici důležitých tzv. reformních zákonů, které mají zvýšit zisky pro nadnárodní finanční kapitál na úkor občanů s nízkými i středními příjmy. Jednotu koalice navíc nyní nabourává další korupční případ, který se týká V. Parkanové, poslankyně TOP09 a bývalé ministryně obrany. Objevují se náznaky, že kromě M. Bartáka (ODS) se případ může týkat i současného ministra financí M. Kalouska (TOP09). To ohrožuje stabilitu celé vlády.

              Koalice proto spěchá a chce projednat řadu zákonů, které ještě více zhorší ekonomickou a sociální situaci většiny občanů ČR, na červencové schůzi Poslanecké sněmovny. Jde především o další zvyšování nepřímých daní, tzv. církevní restituce, zavedení II. pilíře důchodové reformy na úkor pilíře státního, omezení příspěvku na bydlení a další. KSČM tyto návrhy odmítá jako destruktivní a asociální. Poslanci KSČM také budou pro vydání poslanců ve všech závažných korupčních podezřeních, aby mohly být kauzy řádně prošetřeny.  

Vláda se bojí reakce občanů, kteří už chápou, že mají zaplatit dluhy, které zavinila nenasytnost  bank a nadnárodních korporací a které zhoršuje rozšířená korupce elit ve společnosti. Vláda evidentně doufá, že v době dovolených se budou lidé méně zajímat o politické dění a zmírní se jejich odpor. Vládní koalice i nadále arogantně přehlíží odbory, tripartitu i většinu občanů ČR. Bojuje jen za své přežití a zajímá ji pouze, jak vyždímat další peníze z kapes lidí.

Proto KSČM vyzývá občany, aby neustávali v protestech. I když nemají vždy okamžitý efekt, nejsou zbytečné a vláda se jich bojí. Zabránit záměrům dnešní pravicové vlády vyžaduje aktivitu a solidaritu. Jen tak zastavíme asociální reformy spojené s destrukcí všech státních institucí, které mají sloužit občanům. Podzimní volby do krajských zastupitelstev a do Senátu PČR budou první příležitostí k spuštění významných změn. 

Tiskové oddělení ÚV KSČM