3. schůze VV ÚV KSČM 3. 8. 2012 - Za dostupnost poskytované zdravotní péče je zodpovědný stát

03.08.2012 22:18

 

Současná vláda žel navázala na ty předchozí a tak ani ona nepřestává se zbavováním se odpovědnosti za zabezpečení ústavního práva na ochranu zdraví. Poté, co ji její předchůdkyně přenesly nejprve na zdravotní pojišťovny a poté na vedení krajů, se ji nyní ona sama snaží hodit na nebohé pacienty.

Svou neústupností v případě stropů na pojistném pro nejvyšší příjmové skupiny a zmrazením plateb za tzv. státní pojištěnce Nečasův kabinet zcela deformuje princip solidarity, na kterém je systém zdravotnictví v České republice založen. Asociální dopad má zavádění tzv. nadstandardů, vyřazování léků z úhrad, zvyšování přímých plateb a doplatků za léky.

             Zcela zničujícím se pak pro české zdravotnictví může stát zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, v jehož důsledku dojde ještě letos k navýšení nákladů o dalších 5 mld. Kč. Mimo to je třeba uzavřít nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, protože platnost těch stávajících vyprší už ke konci tohoto roku. Memorandum, které za tím účelem ministr zdravotnictví Leoš Heger uzavřel s představiteli zdravotních pojišťoven, bude mít na svědomí zrušení až osmi desítek nemocnic, popřípadě některých oddělení (může dojít k rušení porodnic a následně dětských oddělení, pokles akutních lůžek apod.). Zoufalé volání o pomoc se přitom už dnes ozývá z nemocnic v Jihočeském, Ústeckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Nejenom tam tak pacienti doplácejí na rozdíly v úhradách od zdravotních pojišťoven, lajdácké hospodaření managementu, nevýhodný pronájem a nákup zdravotnického zařízení apod.

            Otázkou je i to, kde rezort vezme finanční prostředky nezbytné ke zvýšení mezd zdravotníků, ke kterému se zavázal, aby zabránil hrozícímu exodu nemocničních lékařů. Ty bude ministr Heger jen těžko hledat. Jen v tomto roce jde přitom o 4,5 mld. Kč.

KSČM se prostřednictvím svých zastupitelů v každém kraji zasadí o přijetí podrobné koncepce zdravotnictví, která se bude opírat o demografickou analýzu, rozbor nemocnosti, ale i studii potřebnosti a dostupnosti zdravotní péče obyvatel regionu. I nadále hodláme vytvářet tlak na transparentnost zadávání veřejných zakázek na stavební práce a přístrojové či jiné vybavení v „krajských“ nemocnicích.

Jako další opatření pro zlepšení současné situace ve zdravotnictví KSČM navrhuje zavedení snížené sazby DPH a v případě léků a zdravotních pomůcek pak zavedení nulové sazby, dále trvalé zrušení stropů pro odvody na zdravotní pojištění, navýšení plateb za tzv. státní pojištěnce a vydání takové úhradové vyhlášky, která by peníze alokovala do zdravotnických zařízení lůžkového typu.

Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: 3. schůze VV ÚV KSČM 3. 8. 2012 - Za dostupnost poskytované zdravotní péče je zodpovědný stát

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek