5. zasedání ÚV KSČM

09.04.2013 08:02

 

Úkolem 5. zasedání bylo zhodnotit aktuální politickou situaci, vrátit se k hodnocení výsledků voleb do Senátu a krajských zastupitelstev, zamyslet se nad systémem práce s mladými členy a sympatizanty, projednat organizační a ekonomické otázky.

Soudruh Filip ve svém vystoupení vysoce ocenil výsledek prezidentských voleb. Ocenil, že členové respektovali doporučení vedení KSČM. Konstatoval, že zvolený prezident dokázal akceptovat a využít sílu a potenciál KSČM. Vyzvedl zkušenost, že dokáže-li se levice akčně (nikoli organizačně) sjednotit, dokáže pravici porazit. Velmi kriticky hodnotil návštěvu Nečase v Bavorsku a jeho jednání s představiteli sudetoněmeckého lands- manšaftu; vyzval k pokračování v odporu proti církevním restitucím a ostře odmítl vydávání státních dluhopisů na platby církvím. Upozornil na nejednotnost pravice, ale i současné levice. Průběh a výsledky ostravského sjezdu ČSSD zřetelně ukazují, že tato strana to se skutečnou levicovostí nemyslí příliš vážně. Její přístup k „bohumínskému usnesení“ ukázal, že je ochotna vyjednávat o příští vládě nejen se středovými, ale i jednoznačně konzervativními stranami.

 

Vyzval k rozšiřování členské základny, k zásadě, každá ZO KSČM alespoň jednoho přijatého člena. Vyzval k využití zkušeností KS Ukrajiny a RF (viz. HaNo 23. 3.). Vyzval rovněž k široké solidaritě všech levicových sil a k odporu proti snahám zbohatlíků nahrazovat tuto solidaritu charitou. Odmítl snahy o řešení situace v Sýrii silou. Nastávající prvomájová shromáždění by KSČM měla využít k ráznému vystoupení proti současné vládě, kterou občané odmítají.

Zasedání rovněž projednalo přístupy k daňové politice, aby hospodářský růst aktivně podporovala, nikoli brzdila. Projednalo způsoby práce s mladými členy a sympatizanty KSČM, výroční finanční zprávu a rozpočet KSČM na rok 2013.

Diskuse k jednotlivým blokům byla bohatá, hovořilo se o:

-   změně postavení KSČM v důsledku výsledku krajských voleb,

-   nutnosti včasné a důsledné kádrové přípravy na volby v roce 2013,

-   aktivitách poslaneckého klubu KSČM (zrušení mandátu poslance, výzvě vládě k navýšení plateb za tzv.  státní pojištěnce),

-   nutnosti větší provázanosti našich přístupů k daním s volebním programem KSČM (ss. Opálka,

     Juroška),

-   nutnosti individuálního přístupu k mladým členům a sympatizantům,

-   byly odsuzovány útoky proti účasti KSČM ve vedení krajů.

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava