68. výročí hrdinné smrti sovětských letců

09.05.2013 22:19

 

21. dubna 2013 jsem si v lese u Velké Polomi připomněli již 68. výročí hrdinné smrti dvou sovětských letců Ivana Petroviče Kiotova a Nikolaje Alexandroviče Komleva.

Jako každý rok i letos se pietní akt těšil velkému zájmu občanů nejen z obce Velká Polom. Vzpomínkovou akci navštívila rovněž řada významných hostů a taktéž představitelů vlasteneckých spolků a občanských sdružení.

Ze zúčastněných hostů jmenujme atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Antona Petrakova, Honorárního konzula Ruské federace se sídlem v Ostravě Ing. Aleše Zedníka, poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a starostku obce Velká Polom Ing. Ludmilu Bubeníkovou a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Ivana Strachoně.

S hlavním proslovem vystoupil předseda MěV KSČM Ostrava RSDr. Oldřich Jakubek. Ve svém vystoupení přiblížil ve stručnosti ostravsko-opavskou operaci a zdůraznil hrdinství všech těch, kteří zde před téměř sedmi desítkami let položili své životy za svobodu Československa.

Po položení kytic k pomníku letců vystoupili s krátkými zdravicemi atašé Generálního konzulátu Ruské federace v Brně Anton Petrakov a předsedkyně Ostravského ruského domu Doc. Tamara Galinina CSc.

Oficiální část pietního aktu doprovázelo vystoupení žáků místní základní školy. V závěru shromáždění byly předány předsedou MěR KČP a předsedou KR KČP Moravskoslezského kraje Janem Garou plakety Klubu českého pohraničí „Za obětavou práci pro vlast“ generálnímu konzulu Ruské federace se sídlem v Brně panu Andreji Jevgenjeviči Šaraškinovi, poslankyni a starostce obce Velká Polom Ing. Ludmile Bubeníkové a místostarostovi obce Velká Polom Ing. Tomáši Lazeckému.

Pietní akt byl i letos důstojným uctěním památky hrdinů osvobozovacích bojů a demonstrací toho, že historická paměť je stále v srdcích našich občanů spolu s úctou k obětem druhé světové války.

Martin Škamla, člen KČP