75. výročí Velikého vítězství

31.05.2020 12:11

Věčná památka a sláva vojákům, vítězům nad fašismem. My jsme dlužni a povinni hovořit a objasňovat mladému pokolení, co znamená fašismus, máme povinnost věrně ukazovat – jaké oběti přináší válka. Pouze společenství lidí dobré vůle se může postavit válečnému běsnění. Česko-ruská společnost, Ostravský ruský dům, Klub českého pohraničí Václava Soukupa a Oblastní výbor ČSBS gen. Mikuláše Končického Ostrava zhotovili fotografie mnohých hrdinů Druhé světové války, které jsme nesli v pochodu po Ostravě v Nesmrtelném pluku v roce 2019, které jsme rovněž vystavili na facebooku a mohli je posílat přátelům prostřednictvím e-mailů. Přesto lidé nemohli v takový den zůstat doma, nezadržitelně chtěli mnozí společně demonstrovat svůj vztah k svátku, setkat se přítel s přítelem, beze zbytečných slov, respektujíc potřebné bezpečnostní zdravotní opatření. Aniž se účastníci zvláště domlouvali, sešli se v Komenského sadech k uctění památky osvoboditelů. Mezi prvními se u Památníku sešli pravoslavně věřící, pronášeli motlitby a činili patřičné církevní obřady.  Poté nastoupili účastníci Nesmrtelného pluku. S úvodním slovem vystoupil předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě Karel Šesták. Přítomní občané, členové mnoha spolků a také představitelé Ostravského ruského domu položili květiny s gardovými stužkami k památníku i jednotlivým hrobům osvoboditelů Ostravy. Setkání vévodila velmi přátelská, příjemná nálada, všichni se mezi sebou vzájemně pozdravovali u příležitosti svátku Dne vítězství a s přesvědčením hovořili o tom, že se příští rok opět zúčastní pochodu Nesmrtelného pluku.

                                                                                                    

                                                                                                           Ostrava, 9. května 2020

                                                  RSDr. Karel Šesták, předseda Česko-ruské společnosti v Ostravě