95. výročí založení KSČ

05.08.2016 07:08

V pondělí 13. 6. si připomněli ostravští členové a sympatizanti KSČM. Na slavnostním shromáždění v sále zámku v Ostravě - Porubě vystoupil s hlavním projevem poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslav Grebeníček. Historii komunistické strany, její navázání na současnou politiku KSČM vyložil poutavě na faktech a v politických souvislostech nejen v Československu, ale i v polistopadové ČR.

Na 90 účastníků ocenilo jeho poutavé vystoupení nejen po stránce obsahové a věcné, ale i rétorické. Soudruh Grebeníček rovněž odpověděl na dotazy účastníků k přednášené tématice. Ze závěrečného potlesku a následných diskusí a pozdravů bylo cítit „Mirku díky“.

Akci organizoval MěV KSČM v Ostravě pod záštitou moravskoslezského KV KSČM. Zúčastnil se také poslanec PS PČR s. Miroslav Opálka s diskusním příspěvkem a místopředseda KV KSČM s. Karel Kuboš.

Foto: Jan Kuščák, text: Oldřich Jakubek