Bez čeho bychom si ve volbách „neškrtli“

03.09.2014 18:26

     Předvolební kampaň je většinou spojována s přípravou plakátů, propagačních akcí, volebních programů a mnoho dalších věcí. To jsou určitě velmi důležité úkoly, které musí každý, kdo chce být volen, zabezpečit. Tato práce a s ní spojené úsilí a prostředky by však byly naprosto zbytečné, pokud …

     Pokud by včas a v požadované formě nebyly zmocněncem, nebo jeho náhradníkem předloženy kandidátní listiny k registraci příslušným úřadům a to striktně podle příslušných zákonů a navazujících předpisů. K předložení kandidátní listiny je dále nutno předložit tzv. Prohlášení kandidáta. Právě tento dokument vyžaduje důslednou, až téměř puntičkářskou práci. Všechny uvedené údaje musí být přesně podle platných občanských průkazů. Právě to bylo mnohdy kamenem úrazu, který byl zmocněncem někdy na místě, jindy dodatečně odstraněn, nebo jinak napraven.

Pak již přichází na řadu závěrečná fáze - delegování zástupců naší strany do okrskových volebních komisí (OVK). Člen OVK nesmí být kandidátem do zastupitelstva, do jehož působnosti spadá příslušná OKV. Tak například kandidát do zastupitelstva Plesné nemůže být členem OVK v působnosti Plesné; kandidát do zastupitelstva města Ostravy, nemůže být členem žádné OVK v působnosti SMO.

     Sečteno a podtrženo: podle posledních údajů Českého statistického úřadu v působnosti MěV KSČM v Ostravě bude zvoleno 498 zastupitelů a o mandáty se uchází 437 kandidátů na kandidátních listinách KSČM. K oběma údajům připočtěme ještě 17 kandidátů ve městě Šenově a 15 v obci Vřesina (jsou též v působnosti MěV KSČM Ostrava), takže celkem 469 kandidátů. Pro úplnost ještě uvádím 318 delegátů do OVK (vč. 4 Šenov a 3 Vřesina). Jen pro představu, mimo jiné šlo o 469 jmen a údajů na kandidátních listinách, 469 jmen a údajů na prohlášeních kandidáta a 318 jmen a údajů delegátů do okrskových volebních komisí - konečná cifra je 1 256 jmen plus údaje s nimi souvisejícími, které musely být „zpracovány“. 

     Z uvedeného vyplývá, že bylo vykonáno kus obětavé a mravenčí práce, která sice nebyla na veřejnosti příliš vidět, ale bez které bychom si o volbách mohli nechat jen zdát. Za tuto práci bych chtěla všem, kteří se na ní, ať již v jednotlivých ObKR, nebo ZO KSČM podíleli, poděkovat. Chtěla bych zároveň poděkovat i pracovníkům na úřadech - zvláště panu Mgr. Drongovi z Magistrátu města Ostravy, za vstřícnost a ochotu při řešení všech problémů s těmito úkoly spojenými.

Milada Otáhalová, členka VŠ MěV KSČM Ostrava