Blahopřání k MDŽ

05.03.2015 15:01

    Máme tady měsíc březen a jak jinak jej začít, než díkem, blahopřáním a kytičkou všem ženám, ať již jsou k nám mužům v příbuzenském, či jakémkoli jiném vztahu, nebo jako členkám a funkcionářkám v politických, společenských, levicových a vlasteneckých organizacích a spolcích. Těm všem patří naše hluboká láska, úcta a poděkování. 8. březen jako mezinárodní den žen nikdy nebyl a není žádným „komunistickým výmyslem“, jak se jej snažili někteří rádoby historikové, filosofové a humanisté a jejich nohsledi hanobit. Kořeny jeho vzniku sahají hluboko do historie pokrokového dělnického hnutí - konkrétně poloviny 19. století. V neděli 8. 3. 1857 protestovaly textilní dělnice v New Yorku proti otřesným pracovním podmínkám. Jejich protest byl násilně rozehnán policií. Od té doby se ženské hnutí za sociálně spravedlivou společnost a rovnoprávnost s muži začalo neustále politicky i společensky prosazovat a získávat autoritu. Cesta k 8. březnu jako svátku žen byla dlouhá a statečná. Svědčí o tom i skutečnost, že Mezinárodní den žen (MDŽ) byl přijat OSN za skutečně celosvětový svátek žen až v roce 1975.

   

    Měsíc březen je rovněž spojen s vítěznou cestou Rudé armády v boji proti fašismu ve druhé světové válce. 23. březen se stal počátkem ostravsko - opavské operace Rudé armády. Zúčastnila se jí vojska 4. ukrajinského frontu pod velením gen. I. J. Petrova, od 26. 3. 1945 pak gen. A. I. Jeremenka. Na hlavním směru útoku ve svazku 38. armády bojovala i 1. čs. samostatná tanková brigáda genmjr. V. Janka, od 14. 4. 1945 v rámci 8. letecké armády také 1. čs. smíšená letecká divize pplk. L. Budína. Operace skončila 30. dubna osvobozením Ostravy. Trvala celkem 57 dní a stála životy 23.964 vojáků Rudé armády, československých vojáků a občanů.

    Připomeneme si 28. březen - Den učitelů a s ním i jméno Jana Ámose Komenského  (28. 3. 1592 - 15.11. 1670) učitele národů, jeho dílo a odkaz. Byl a dosud je světově uznávaným pedagogem, teoretikem pedagogiky a autorem mnoha děl tohoto oboru. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy a vzdělávání, které chápal jako celoživotní proces. Dbal na to, aby učení bylo názorné, aby bylo spojováno s praktickými příklady, se životem. „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost“. Jak navzdory staletím aktuální.

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM Ostrava