Březnové zasedání MěV KSČM Ostrava

03.04.2019 08:41

11. zasedání MěV projednalo a schválilo organizační zabezpečení 1. máje. Pozvánka k prvomájovému posezení bude zveřejněna na Facebooku KSČM – Ostrava, a také ve Zpravodaji MěV. V rámci přípravy kampaně pro volby do Evropského byl materiál k jednání oproti minulému zasedání doplněn o seznam předvolebních akcí v působnosti Obvodních koordinačních rad MěV. Pro využití ve volební kampani do EP bude připravena Petice-Nechceme euro, která byla schválena per rollam VV ÚV KSČM. Dne 6. 3. 2019 byl spuštěn volební web k volbám do EP – www.nenechmetotak.cz, Facebook www.facebook.com/nenechmetotak/. Zde naleznete informace o kandidátech, volebním programu i akcích. V dalším bodě jednaní MěV projednal možnost spolufinancování opravy budovy MěV KSČM Ostrava s využitím Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019. V ekonomických záležitostech byly schváleny výsledky majetkové a účetní inventarizace MěV KSČM Ostrava za rok 2018 a informace o plnění rozpočtu za rok 2018. MěV taktéž schválil stanoviska k aktuálním problémům a to: KSČM OSTRAVA PODPORUJE ROZŠÍŘENÍ BIKESHARINGU, DALŠÍ SPALOVNU V OSTRAVĚ NECHCEME, KSČM OSTRAVA VÍTÁ PŘIPRAVOVANÝ ÚPLNÝ ZÁKAZ AUTOMATŮ V OSTRAVĚ, KTERÝ PROSAZOVALA JAKO JEDINÁ JIŽ V ROCE 2015. Stanoviska budou využity a prezentovány ve sdělovacích prostředcích. MěV KSČM v souladu s čl. IX Stanov rozhodl o zřízení Ostravské rady zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 a schválil Statut Ostravské rady zastupitelů, úvodní schůzka Ostravské rady zastupitelů se konala 11. 3. 2019.

 

V závěru předseda MěV s. Juroška vyjádřil poděkování všem aktivním členům MěO a sympatizantům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce MDŽ a to jmenovitě ss.  Janu Havelkovi, Jiřímu Hurtovi, Milanovi Pešovi, Janu Chvostkovi, Dagmar Kvasňákově, Jaromíře Valder Jakubcové, Radimovi Vojkovskému, Janu Garovi, Ivaně Moudré, Naďe Kupcové, členkám Klubu mladých Poruba a za ANTI NATO happening ss. Kateřině Trávníčkové, Janu Havelkovi, Petru Gajdáčkovi, Jaroslavu Bečákovi, Karlu Šestákovi, Viktorovi Dinkovovi, Radimovi Vojkovskému, Jaromíře Valder Jakubcové, Leo Luzarovi, Vítovi Macháčkovi, Václavu Havlovi, Renátě Gřibové, Andree Šenarové Hýlové, Janu Kotalovi, Petru Maciejovskému, Jiřímu Koutnému, Janu Čumpelíkovi, členkám Klubu mladých Poruba.

 

 

Příští 12. zasedání MěV KSČM Ostrava se bude konat 16. 4. 2019.

 

 

                                                                                                                                     Jan Havelka

                                                                                                                    politický pracovník MěV