Březnové zasedání Zastupitelstva města

03.04.2019 08:44

KSČM neprosadila přímý přenos z jednání.

Na počátku jednání jsme za klub KSČM navrhli zavedení přímého přenosu a záznamu z jednání zastupitelstva, tak jak je to obvyklé v jiných městech či obvodech, abychom občanům usnadnili přístup k důležitým informacím a rozhodnutím. Dle vyjádření primátora Macury se vedení města bude problémem zabývat a prověří technické možnosti pořizování záznamu do budoucna a následně se zastupitelstvo se k tomuto tématu opět vrátí. Necháme se překvapit, zda na příští zasedání přijde vedení města s vlastním návrhem postupu či nikoliv. Pokud ne, předloží zastupitelé za KSČM svůj návrh znovu.

 

Je rušení papírových jízdenek promyšlené a připravené?

Další téma, které dlouhodobě znervózňuje, zejména starší občany je otázka plánovaného rušení papírových jízdenek. Martin Juroška podal písemný podnět s konkrétními otázkami týkajícími se rušení těchto jízdenek, termínů a zejména dostupnosti nově plánovaných tzv. kreditních jízdenek pro občany, kteří nedisponují kartou nebo chytrým telefonem. Otázky by měly být zodpovězeny do příštího zastupitelstva.

 

Tibetská vlajka na radnici nebude.

Jako tradičně každý rok touhle dobou napříč zastupitelstvy se hlasovalo o vyvěšení tibetské vlajky. Za klub jsme se dohodli, že v minulých letech jsme již opakovaně vznesli dost argumentů a informací. Krátce tedy vystoupil jen Josef Babka, aby potvrdil neměnný postoj KSČM a  klub hlasoval jednotně proti. Vzhledem k tomu, že jsme nebyli jediní, kdo mají závažné pochybnosti o vyvěšování tibetské vlajky a symbolice tohoto aktu, návrh neprošel. Podobně to dopadlo také na zastupitelstvu Ostrava Jih o den později, takže ani v této části města vlajka viset nebude.

 

Ostrava zřizuje novou organizaci. Ještě se neví, co bude vlastně dělat.

Tak nějak z čistého nebe pro zástupce opozičních stran přišel návrh na zřízení příspěvkové organizace  „Městský Atelier prostorového plánování a architektury“. Tento bod nebyl projednán v komisích ani v politických klubech a jednalo se tedy o trochu nemístné překvapení pro opoziční politické strany i občany.  Z předkládané zřizovací listiny, důvodové zprávy, prezentace, stejně jako s předkladů byla patrná absolutní nepřipravenost. Navíc z materiálů nevyplynula ani jakákoliv zvýšená potřeba pro zřízení této instituce. Na veškeré nedostatky upozornili také naši zastupitelé za KSČM a dožadovali se bližších informací. Doplnění pana primátora a paní náměstkyně Bajgarové, ve kterém se veřejně přiznali , že vlastně konkrétní úkoly pro tuto instituci nemají a vyplynou teprve z toho, s jakými nápady přijde vybraný ředitel a celý tým,  nikoho neuklidnilo.

Naopak jen potvrdilo   nepřipravenost a jakési očekávání vedení města ve stylu : „otevřeme instituci a čekáme s čím přijde… „ Ano takový nejistý postup si může dovolit majitel firmy, která přináší velký zisk a v případě, že se záměr nepovede, dokáže se s tím vyrovnat. Ale vedení města, které hospodaří s veřejnými penězi, by mělo ke svým rozhodnutím přistupovat s větší mírou zodpovědnosti a připravenosti. Klub KSČM společně s ostatními opozičními stranami se dožadoval odložení materiálu a řádného projednání v komisích a klubech, ze kterého by také mohly vzejít různé podnětné nápady. Zřízení obdobné instituce může být užitečné, ale její činnost, náplň, rozdělení kompetencí s odbory města a celkové zřízení by nemělo být šité horkou jehlou. 

Vzhledem k tomu, že koalice měla vše domluveno, celý materiál na zřízení této organizace prošel a od měsíce července tohoto roku tedy dojde ke zřízení Městského ateliéru příspěvkové organizace. Necháme se překvapit ,  jak to bude s touto institucí vypadat a jestli vedení  města obhájí nákladnou investici zřízení a provozu této organizace. Pro rozjezd organizace počítá město s 30 mil. Kč.

 Lucie Foldynová

                                                                                                                        členka zastupitelstva SMO