Britské listy (JČ) - hodnotí česká média

08.12.2017 09:24

Češi jsou druhými největšími euroskeptiky v Evropské unii

27. 11. 2017

78 procent občanů EU je spokojeno s životem v Evropské unii, včetně Britů. Ve všech zemích EU je to více než 50 procent lidí. Ovšem varující je, že ČR je druhá nejeuroskeptičtější země, vedle Maďarska. Důvodem je zřejmě, mimo jiné, obrovská susceptibilita (pozn. B.K. náchylnost, vnímavost) české populace vůči »nesmyslům« šířeným v »nekvalitních« českých médiích, které dokázaly vytvořit »umělou« konstrukci nenávisti vůči muslimům a uprchlíkům, zuřivost proti »rozumným« opatřením, jako je školská inkluze, či nenávist vůči Evropské unii, čímž si Češi pod sebou nebezpečně podřezávají větev. (JČ)

Zdroj: https://blisty.cz/art/88993-cesi-jsou-druhymi-nejvetsimi-euroskeptiky-v-evropske-unii.html

Poznámka: Zvýraznění textu včetně (pozn. B.K.) a vložení překladu a), b), c), d), společně s EU 78%  do uvedeného grafu zpracoval:                                   

Bohuslav Kokeš, ZO KSČM 316