Budoucí Sobotkova vláda adoptovala rozpočet Rusnokovy vlády

20.12.2013 09:52

Rozhovor Haló novin s poslancem Jiřím Dolejšem, stínovým ministrem financí KSČM.

 

Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh státního rozpočtu na příští rok. Jaký bude a jak k němu přistoupí KSČM?

Návrh rozpočtu na rok 2014, předložený Rusnokovou vládou, pokračuje do značné míry v kolejích předchozích vlád. Je jen mírnou korekcí návrhu, kterou připravil Miroslav Kalousek. KSČM podpořila v prvním čtení, ve kterém sněmovna schvaluje zásadní parametry, další projednávání této předlohy ze dvou důvodů. Jednak proto, že pokud by neprošla, hrozilo by rozpočtové provizorium, a pak nebyl čas ani politické podmínky tento rozpočet zásadně přepracovat. Ve druhém čtení, jak jsme očekávali, došlo ke snaze návrh dílčím způsobem ještě dál zkorigovat. 


Můžete charakterizovat ty nejpodstatnější návrhy poslanců?

Prvním balíkem návrhů, o kterém bude dnes hlasovat sněmovna v závěrečném třetím čtení, je usnesení rozpočtového výboru. Nejpodstatnější je, že rodící se vládní koalice přistoupila k návrhu tak, že na základě paušálního procenta ve všech rozpočtových kapitolách vyvedla určitou menší částku do vládních rezerv, aby je pak mohla dle svých priorit přerozdělit. Jde o 3,5 mld. Kč. Z toho také vyplývá, že možná budoucí vláda Bohuslava Sobotky si předlohu vlády Jiřího Rusnoka v podstatě adoptovala, a bude za ní stát i ve finále.

Kritika tohoto postupu směřuje především na ono paušální přerozdělení, tzn. že se stanovilo pevné procento v každé kapitole bez ohledu na to, o jak citlivý zásah jde. Vůči tomuto návrhu byla přednesena z pléna jedna korekce, která má své logické opodstatnění. Nechci už nyní říkat, že ji budeme podporovat, ale asi ano – změna jde směrem ke Grantové agentuře ČR, kde se braly peníze, které v podstatě bez ohrožení chodu agentury ani uvolnit nejdou. To je korekce tohoto paušálního přístupu.

Rozpočtový výbor projednal ještě jednu věc – 200 mil. Kč přesměroval na zvláštní podprogram, který by měl financovat chybějící kapacity v regionálním školství. Jde o to, že v satelitních městečkách kolem velkých měst chybí školy a je třeba je tam vystavět. A pak je tam ještě jedna velmi citlivá a podstatná věc. Byl podán návrh na lepší financování sociálních služeb, ale v návrhu rozpočtového výboru to bylo zbilancováno vůči důchodovému a nemocenskému pojištění. Návrh rozpočtového výboru bere 1,3 mld. Kč z této oblasti, což je na pováženou. To je asi podstata změn rozpočtového výboru. Nejpodstatnějších je oněch 3,5 mld. rozpočtových rezerv. Výbor také doporučil přidat ministerstvu kultury šest milionů na koupi domu Jana Palacha ve Všetatech a na zřízení stálé expozice. Podpořil dva miliony na podporu obnovy historických železničních kolejových vozidel…


Řada pozměňujících návrhů padla také při druhém čtení předlohy ve sněmovně…

Kromě korekce odebraných peněz z Grantové agentury je zásadní protinávrh Miroslava Kalouska, který říká, že po zbilancování všech protinávrhů by se peníze, které zbudou ve vládních rezervách nad povinné procento (0,3 %), nedaly do vládních rezerv, jak chce rodící se vláda, ale zmrazily by se a použily na snížení dluhu. To je vlastně Kalouskův útok na těch 3,5 mld. Kč, na toho »vládního medvídka«. To je podstatné.


A další návrhy?

Nevím, jestli máme dělat reklamu pravicové opozici. Třeba Zbyněk Stanjura (ODS) přesměrovává 5,3 mld. Kč na dopravní infrastrukturu, regionální školství, technologickou agenturu… 

Mezi více než dvacítkou návrhů, které padly z pléna, bylo i několik požadavků na změnu od komunistických poslanců. Můžete je přiblížit?

Nejpodstatnější asi přednesla Marta Semelová. Z vládních rezerv – těch nafouknutých o 3,5 mld. Kč, bere jednu miliardu korun na mzdy v regionálním školství. Druhý její návrh míří na posílení prostředků pro sociální služby. Jde tedy o obdobný cíl, jako má rozpočtový výbor, ale na rozdíl od něj kolegyně Semelová nebere peníze v důchodovém a nemocenském pojištění, ale chce ubrat potřebnou částku ze státního dluhu, kde vidí rezervu, a část peněz chce vzít také z rozpočtu Ústavu pro studium totalitních režimů.

Přišly i dva návrhy od Kateřiny Konečné. Jedním chce řešit ekologický program na tvorbu krajiny, chce rovněž přidat ministerstvu zahraničí, protože ČNB zacvičila s kurzy, což se našim zastupitelstvím prodraží. V prvním případě jde o 70, ve druhém o 180 mil. Kč. 

Co poslanci KSČM ve finále podpoří?

Kromě našich návrhů budeme podporovat pozměňovací návrhy, které přidávají potřebným a neberou tam, kde by peníze mohly chybět. Určitě budeme diskutovat o tom, jestli máme přesměrovávat prostředky z pasivní politiky zaměstnanosti, což jsou podpory v nezaměstnanosti, na aktivní politiku zaměstnanosti. Takové návrhy tam jsou. O tom se budeme ráno radit na klubu.

Návrh rozpočtu už začíná být zastřešován rodící se vládní koalicí. Jednání ve třetím čtení skončí asi schválením rozpočtu, takže náš ani ne tak věcný, jako spíš politický postoj ve třetím čtení bude nepochybně konfrontován s tím, jak projdou jednotlivé pozměňovací návrhy. Ale také s tím, zda máme přidávat své hlasy na rodící se vládní hromadu. Svoji státotvornou roli ve smyslu racionálního přístupu jsme splnili v prvním čtení, a třetí čtení může být více politické.

 

Autor: Marie KudrnovskáZdroj: Haló noviny