Černá budoucnost uhlí?

31.08.2020 12:33

Černé uhlí je podle Státní energetické koncepce ČR z roku 2015 součástí energetického mixu. Každoročně je vládě ČR předkládána Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR za daný rok, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. To jen pro úvod, a když někdo prohlásí, že těžba černého uhlí se má ukončit v roce 2021, maximálně v roce 2022, připomíná mi to hlášku z jednoho filmu, která by mohla upravena znít: Dávám černému uhlí rok. Maximálně dva. Podívejme se ale na tuto problematiku vážně. To, co zde uvádím, platí nejen pro Moravskoslezský kraj, ale dotýká se hospodářství celého státu. Černé uhlí hraje významnou roli v dodávkách energie a v hospodářské konkurenceschopnosti. Přes 80 % elektrické energie vyrobené z černého uhlí v ČR pochází z Moravskoslezského kraje (MSK). Podobná je situace ve výrobě tepla. Na centrální zásobování teplem je v MSK napojeno přibližně čtvrt milionu obyvatel v kraji. Aktuálně je roční spotřeba černého uhlí na úrovni tří milionů tun. Při poklesu těžby nebo při jejím zastavení v tak krátkém čase (zmiňovány roky 2021/22) je zde přímo ohrožena energetická bezpečnost kraje! Pokud někdo zmiňuje nahrazení méně kvalitním uhlím, je tu další obrovský dopad do ekologie. Ukončit těžbu uhlí ze dne na den a nahradit ji pouze dovozem je sázka na velkou nejistotu. Minimálně v minulých měsících jsme měli kvůli přerušení dodávek ze zahraničí z důvodů koronavirové krize možnost se o tom přesvědčit. Jednotlivé státy si řešily nejdříve vlastní potřeby a následně potřeby ostatních. Bez ohledu na závazky vyplývající ze smluv a vzájemných dohod. Ukončení těžby uhlí v kraji bude mít negativní dopad také na využití nově plánovaných alternativních zdrojů (např. vodík). Výroba vodíku je z 50 % plánovaná na využití plynů vznikajících při výrobě koksu nebo při výrobě oceli. Pokud zde nebude uhlí, nebude následně ani koks a ani ocel. KSČM je jednoznačně proti nekoncepčnímu rušení těžby černého uhlí. Je nutné připravit útlumový program. Ten musí obsahovat: sociální dialog, hospodářské a environmentální investice, plán investic do vzdělání, výzkumu a vývoje. O ukončení těžby se hovoří již několik let. Bohužel jakákoliv příprava na tuto situaci vázne. Je proto nutné zabránit tomu, aby už v příštích dvou letech došlo k ukončení těžby černého uhlí, a tím ke stagnaci našeho regionu. Je naší povinností požadovat na všech úrovních, aby se jednalo o plánovaný a řízený proces. A to především na úrovni státu, regionu ale i firem, kterých se bude útlum těžby týkat. Uhlí je významné pro další odvětví, jako je ocelářství, chemický, farmaceutický, potravinářský průmysl. Jako by si tuto skutečnost nikdo z odpovědných národohospodářů neuvědomoval. Chceme do stavebnictví levnou dovozovou ocel? S útlumem těžby je nutno zabránit neúměrnému zvýšení nezaměstnanosti. Je třeba mít stále na paměti, že Moravskoslezský kraj je stále strukturálně postižený a situaci je nutno řešit i s ohledem na tento stav.

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje