Česká republika není proti fašismu?!

23.12.2014 19:42

Rok 2015 bude pro celý svět mimo jiné rokem, kdy si bude připomínat 70 výročí konce 2.světové války a osvobození od fašismu (nacismu). Tuto událost je třeba oslavit s důležitostí, jakou si zaslouží. Většinou už to tak bývá, že lidská společnost si nejvíce připomíná vždy konec poslední války. Je to logické, vždyť právě každá poslední válka nám  přináší rány, které si nejvíce pamatujeme. A 2.světová válka zatím jednoznačně byla válkou s nejvíce mrtvými, zraněnými i největšími škodami na majetku. Tuto válku vyvolaly státy, jež se hlásily k fašismu. Naše zkušenosti s fašismem mají mnozí starší občané ještě v živé paměti a rány jež tato válka vyvolala, nejsou dodnes plně vyléčeny.

            Je pro mě proto nepochopitelné, že Česká republika se při hlasování Valného shromáždění OSN o rezoluci na „Efektivnější opatření k boji proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných praktik, které podporují oživování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a s nimi spojených intolerancí“ zdržela hlasování. Je to nepochopitelné z hlediska historického pohledu. Naopak pohledem na výsledky onoho hlasování to je celkem logické. Tuto rezoluci podpořilo 115 ze 193 členských států. Dalších 55 včetně všech států Evropské unie se hlasování zdrželo a 3 byly proti. Jednalo se o USA, Kanadu a Ukrajinu! Naopak Izrael hlasoval pro, neboť si je vědom hodnoty životů židů padlých za války.

            A rázem jsme u jádra problému. Je velmi zajímavé jak některé státy hlasovaly. Vypadá to, jako by se vůbec nejednalo o hlasování dle historických zkušeností a faktů, ale o hlasování dle aktuální politické situace. Jde zřejmě o hlasování „proti Rusku“. Komu dnes záleží na událostech starých více než 70 let. Zřejmě málokomu. Dnes je zkrátka nutné hlasovat podle toho, co se mi hodí. Oslabit nepřítele za každou cenu, byť on byl nedávno mým přítelem a rozhodujícím faktorem při porážce fašismu. Ekonomika a zištné zájmy mají dnes zkrátka přednost před pravdou a morálkou. Navíc je třeba si uvědomit, že v současných „moderních demokraciích“ jak se některé země rády nazývají, je mnoho příznivců těchto xenofobních praktik a tudíž i mnoho voličů. To si vlády těchto zemí a jejich pohůnci mající neprávem nabyté bohatství, vzniklé na úkor vykořisťované většiny uvědomují. Proto jsou ochotny akceptovat i věci neakceptovatelné.

            Za sebe chci prohlásit, že nesouhlasím s tímto postupem a zavíráním očí před historickou pravdou a fakty. Nelze dnes kladně hodnotit věci, které bychom tak nehodnotili před 70, 30 a zřejmě i pár lety. Nelze přijímat tuto pro mě potupnou pravdu. Škoda, že nemůžou dnes říci svůj názor na tento postup některé historické osobnosti jako E.Beneš, W.Churchill, F.D.Roosevelt, Ch.de Gaulle nebo třeba N.Chamberlain. Jednou se někteří zrady dopustili, ale po zjištění skutečného stavu věci poté prozřeli. Rád bych slyšel, co by říkali na kroky svých následovníků. Nic pozitivního  by to zřejmě nebylo.

            Závěrem  bych rád prohlásil, že nesouhlasím s hlasováním ČR o této rezoluci - právě naše země by měla být na straně těch, kteří tuto rezoluci prosazovali a měla činit všechny kroky k tomu, aby k stejnému postupu přiměla i ostatní. Zvolený postup „zdržet se hlasování“ znevážil naše padlé v 2.světové válce.

 

                                                                                              Ing. René Číp – poslanec PS PČR