Český stát si ztížil cestu ke svému nerostnému bohatství

02.11.2012 09:05

 

Po tom, co námi kritizovaná malá novela horního zákona prošla koncem září Poslaneckou sněmovnou, jsme doufali, že nám ji Senát vrátí, bohužel se tak nestalo. Minulý týden prošla malá novela horního zákona Senátem a teď míří k prezidentovi. Koalici šlo především
o zrušení vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona a tím o naplnění dohody z koaliční smlouvy.

Horní zákon je jediných zákonem v České republice, který stanoví, že nerostné bohatství je ve vlastnictví státu. Horní zákon byl přijat, aby umožnil nakládání s nerostným bohatstvím, nikoli aby ho znemožnil nebo ztížil. Hornická činnost je jednou z mála činností, která v tomto státě ještě funguje.

Stát je vlastníkem vyhrazených nerostů, které tvoří výhradní ložiska. V horním zákoně jsou vyhrazené nerosty taxativně vyjmenovány. Z této sumy nerostů nehrozí ve většině případů uplatnění institutu vyvlastnění ve veřejném zájmu, protože se jedná o nerosty s hojnějším výskytem. Ale je zde množina nerostů, jako například nerosty tvořící energetické suroviny, drahé kovy, drahé kameny atd., které jsou strategické pro stát nebo je jejich výskyt velmi omezený, vzácný. U takových nerostů je třeba předpokládat, že se stát dostane do situace, kdy jejich těžba bude ve veřejném zájmu. Pak, v případě nemožnosti vyvlastnění, je vlastník pozemků nebo jiných nemovitostí v dotčeném území schopen stát zcela paralyzovat.

Za vlastníky pozemků a jiných nemovitostí si musíme představit současné vlastníky, kteří k výhodě zřejmě přijdou jako slepý k houslím, a dále spekulanty, kteří pozemky a jiné nemovitosti skoupí a dále se ziskem prodají, což je ta příznivější varianta, protože se jedná pouze o peníze, které zaplatí těžební organizace při řešení těchto střetů zájmů. Horší varianta je taková, že spekulanti si koupí či získají část pozemků nebo jiných nemovitostí a vysloví zásadní nesouhlas s využíváním ložiska. Tento přístup zcela ochromí možnost státu využívat svůj majetek.

Malá novela horního zákona se nelíbila horníkům, Hospodářské komoře, ale ani těžebním společnostem. I proto byla na poslední den v měsíci říjnu ohlášena demonstrace odborářů
a horníků z firmy Czech Coal před Úřadem vlády a na pomoc přijeli i jejich kolegové z Ostravska. Hlavním tématem demonstrace byla novela horního zákona, zaměstnanost, rušení míst a koncepce surovinové politiky. Podle odborového předáka pana Franty do roku 2020 přijde kvůli novele zákona o práci až 8000 lidí. 

Doufám, že si vláda uvědomuje, že přijetím novely horního zákona porušuje surovinovou a energetickou bezpečnost státu.

Květa Matušovská, poslankyně Parlamentu ČR