Chování ministra Hegera je farizejské

30.10.2012 22:48

 

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM a členkou Správní rady VZP Soňou Markovou.


Atmosféra mezi ministerstvem zdravotnictví a Správní radou VZP se v poslední době poměrně výrazně vyostřuje. Sama jste poslední jednání rady nazvala bojem představitelů opozice a ODS se zástupci ministerstva a TOP 09. Jak tedy to jednání probíhalo?

 
Toto jednání se skutečně neslo v atmosféře otevřeného boje. Společně se zástupci ODS jsme velmi ostře kritizovali kroky ministra zdravotnictví Leoše Hegera, které v posledních měsících podniká vůči VZP. Jsem přesvědčena o tom, že výroky, které pouští do médií, destabilizují celou VZP. Nelíbí se mi, že ministr Heger ani sám, ani prostřednictvím svých deseti zástupců ve správní radě s námi nekomunikuje a všechny výhrady, které vůči VZP má, sděluje přes média. Jde přitom o velmi závažné výroky typu »VZP brutálním způsobem porušuje zákony«. Opírá se při tom o různé právní analýzy, které si prý dal zpracovat, ale nikdo z nás je nezná a nemá k dispozici.
 
 
Žádali jste ministra o poskytnutí těchto analýz?
 
Samozřejmě. Na písemnou výzvu jednoho z členů správní rady ministr dopisem odpověděl, že se v podstatě nehodlá s námi o ničem bavit a jediným místem, kde je ochoten diskutovat, je sněmovní výbor pro zdravotnictví. Myslím, že když ministr veřejně říká vyložené nepravdy, by bylo čestnější sdělit to členům správní rady rovnou. Zvali jsme ho již několikrát, dokonce i usnesením správní rady. Nabídli jsme, že se přizpůsobíme jakémukoli jemu vyhovujícímu termínu. Bohužel, pan ministr ve své arogantnosti nepovažuje jednání se správní radou za relevantní (závažné). Raději volí cestu útoku přes média, tam nemusí svá tvrzení zdůvodňovat. Týká se to např. jeho výroků, že právníci ministerstva udělali analýzu, z níž vyplývá, že ze strany VZP došlo »brutálním« způsobem k porušení zákona, když ředitel pojišťovny Pavel Horák uzavřel smlouvu o portálu se společností IZIP. Toto velmi závažné obvinění ale není ničím doložené. VZP má, samozřejmě, také své právníky a takové analýzy nemá. Když se ptáme přímo zástupců ministerstva ve správní radě, tak ti buď úporně mlčí, nebo dávají knížecí rady.
 
 
Čím si tyto útoky ministra na VZP vysvětlujete?
 
Pro mě to je celkem jasná situace. Strana TOP 09 - a podotýkám, že pan ministr Heger je členem této politické strany - se už v podstatě od voleb v roce 2010 snažila získat posty ve Správní radě VZP a dostat vedení největší zdravotní pojišťovny pod svoji kontrolu. V tuto chvíli, kdy probíhá na jedné straně boj uvnitř ODS a na straně druhé se v podstatě ukázalo, že TOP 09 není tak silnou politickou stranou na pravici, jak se původně domnívala, může jít i o pokračování boje o výsadní místo na pravé části politického spektra. Další důvod s největší pravděpodobností spočívá v tom, že si TOP 09 dala ve zdravotnictví za hlavní cíl snížit náklady veřejného zdravotního pojištění a nahradit je penězi pacientů. Postupná destabilizace může vést k tomu, že by se Všeobecná zdravotní pojišťovna mohla dostat do vážných finančních potíží. To by odpovídalo zájmu TOP 09 ukázat, že systém solidárního veřejného zdravotního pojištění tak, jak je nastaven, je neživotaschopný. Jediným řešením by pak samozřejmě bylo další zvyšování spoluúčasti pacientů, třeba až na těch jimi vysněných 25 procent.
 
 
Nemůže jít v konečném důsledku o snahu tuto pojišťovnu úplně zlikvidovat?
 
Doufám, že takto zvrácené plány na odstranění solidarity nikdo nemá. Na druhou stranu jsme svědky cílené snahy znejistit více než šest milionů pojištěnců, za kterou může být i úsilí o likvidaci, popřípadě privatizaci VZP. Musíme mít totiž stále na paměti, že jde o desítky až stovky miliard veřejných peněz. Nelze také úplně vyloučit záměr »přihrát« nové klienty některým konkurenčním zdravotním pojišťovnám. Proti nim se, kupodivu, ministr Heger nijak záporně nevymezuje.
 
 
Nicméně správní rada i v této napjaté atmosféře schválila zdravotně pojistný plán VZP. Zástupci KSČM ho nepodpořili...
 
Zdravotně pojistný plán jako celek jsme nepodpořili, hlasovali jsme ale pro přídavná usnesení. Pokud jde o samotný pojistný plán, nemohli jsme ho podpořit z několika důvodů. Staví na zákonech, které ještě nejsou schváleny, konkrétně se jedná o tzv. daňový balíček. Důležité také je, že se VZP, stejně jako ostatní zdravotní pojišťovny, v tuto chvíli ocitla v minusu, hrozí pohledávky po lhůtě splatnosti, a proto plán počítá s dalším omezením plateb téměř ve všech segmentech.
 
V neposlední řadě je podstatná skutečnost, že ještě stále probíhají jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o smlouvách na příští rok. Čekalo se zřejmě na výsledky krajských voleb, takže nemocnice z pochopitelných důvodů bijí na poplach. Ještě žádná z nich totiž nemá smlouvu podepsanou a vzhledem k avizované snaze ministerstva zdravotnictví o šetření za každou cenu hrozí omezení dostupnosti potřebné zdravotní péče v důsledku možného rušení lůžek, řady nemocničních oddělení nebo dokonce až pěti celých nemocnic. Za tuto katastrofální situaci nese jednoznačně hlavní vinu neodpovědná, nekompetentní a asociální politika nynější vlády ODS, TOP 09 a LIDEM.
 
 
Podpořili jste tedy alespoň přídavná usnesení, jak jste uvedla. O co v nich jde?
 
Vybízejí ministerstvo zdravotnictví, aby vzniklou situaci řešilo, především pokud jde o příjmovou stránku systému zdravotnictví, a aby odpovědněji pracovalo na úhradové vyhlášce. Vybízejí také vládu k odstropování zdravotního pojištění dalším »propříjmovým« opatřením. Tato usnesení ale nemají žádnou právní závaznost, takže vláda ani ministerstvo se jimi nemusejí řídit.
 
 
VZP je kritizována především za plýtvání ve zdravotnictví. Jaký je váš názor?
 
I když vždy existují vnitřní rezervy, skutečností je, že v tuto chvíli není řešení této otázky v moci VZP, nýbrž v moci ministerstva zdravotnictví a pravicové Poslanecké sněmovny. Záleží na tom, jak jsou stanoveny úhrady zdravotní péče a jak je nastaveno proplácení poskytované zdravotní péče. VZP se musí ze zákona řídit vyhláškami, které vydává ministerstvo, a zákony, které jsou schvalovány parlamentem. Pojišťovna si nemůže vytvářet vlastní pravidla odlišná od schválené legislativy. Od roku 2009 se vydává za zdravotní péči více, než jsou příjmy, a rozdíl byl dosud sanován z rezerv. Ty teď všem zdravotním pojišťovnám došly.
 
To, že se zdravotnický systém potýká s nedostatkem finančních prostředků, je způsobeno negativními dopady hospodářské krize, a tedy menším výběrem pojistného v důsledku nezaměstnanosti a nízkých mezd. Dalším důvodem je Topolánkovo zastropování »nejbohatších« příjmů a zmrazení plateb za státní pojištěnce. V neposlední řadě to je důsledek navýšení dolní sazby DPH, které jen letos připravilo zdravotnictví o 5 mld. Kč.
 
Proto považuji chování ministra Hegera i celé vlády přinejmenším za farizejské. Pravdou zůstává, že to jsou právě oni, kdo destabilizují celý systém, snižují příjmy, neřeší skutečné problémy korupce či nesmyslného plýtvání a následně kritizují VZP, že dělá svoji práci špatně. Tím ovšem nechci popírat, že především v důsledku projektu elektronické zdravotní knížky společnosti IZIP přišla VZP nejen o významné finanční prostředky, ale také o část své dobré pověsti.
 
Je nezbytné, aby především ODS a její koaliční partneři konečně přijali plnou odpovědnost za tuto ostudnou kauzu.
 
 
Autor: Jana DUBNIČKOVÁZdroj: Haló noviny