Co je to inflace

09.04.2013 08:06

 

Inflace

je pojímána a zpravidla definována jako zvyšování cenové hladiny v čase, jako vzestup průměrné cenové úrovně, tedy nikoliv jako růst cen jednotlivých výrobků či služeb.

měření vývoje cenové hladiny se používá několik druhů cenových indexů, zejména index spotřebitelských cen, který zahrnuje změnu cen výrobků a služeb, které kupují domácnosti ve dvou různých obdobích.  Jde o výrobky a služby zahrnuté do tzv. spotřebního koše, který v roce 2012 obsahoval 692 položek. Spotřebitelské ceny se zjišťují ve 35 vybraných okresech a v Praze, a to v 8560 vybraných prodejnách a provozovnách či institucích provozujících služby. Průměrná míra inflace vyjadřuje procentní změnu  průměrné  cenové hladiny za posledních 12 měsíců proti průměrné cenové hladině 12 předchozích  měsíců.

 

Druhy inflace

Podle tempa změn cenové hladiny rozeznáváme:

- mírnou (plíživou) inflaci, kdy cenová hladina roste za jeden rok o 0 až 10 %.

  Domácnosti, firmy neztrácejí důvěru k penězům, ukládají je či investují.

  Nedochází ke změnám spotřebitelských zvyklostí

- pádivou (cválající) inflaci, kdy cenová hladina roste ročně o10 až 100 %.

  Peníze ztrácejí kupní sílu. Ochabují domácí finanční trhy. Dochází k hromadění

  určitých statků (domy, půda, obrazy apod.),

- hyperinflaci, při níž cenová hladina stoupá o více než 100 % ročně.

Podle příčiny vzniku inflace rozeznáváme:

- poptávkovou inflaci, která je důsledkem vysokých investičních a spotřebních

  výdajů či snižováním daní apod.,

- nabídkovou inflaci, rostou náklady na materiál, mzdy, náklady výroby i služeb.

Aktuální stav

V roce 2012 činila průměrná roční míra inflace 3,3 %. Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly především ceny v bydlení. Čisté nájemné vzrostlo o 4,3 % (nejvíce regulované nájemné), cena zemního plynu vzrostla o 4,3%, elektřiny o 4,2 %, vodné o 12 %, stočné o 10,7 %, teplo a teplá voda o 8,4 %. Rostly také ceny potravin, například cena mouky o 16,5 %, masa o 6,8 %, zeleniny 21,3 %, atd. Vzrostly také ceny dopravních služeb o 2,1 %, léčiv a doplatků na léčiva o 4,8 % a další.

Ceny v lednu 2013 a dalších měsících budou ovlivněny také zvýšením daní (DPH v obou sazbách o 1 %). Životní náklady občanů rostou, aniž by tomu odpovídal růst jejich příjmů.

Některé důsledky inflace

- Zvyšuje se nejistota, narůstají obavy z budoucnosti u firem i domácností.

- Snižuje se hodnota peněz, dochází k poklesu kupní síly, také hodnot úspor.

- Postihuje zejména lidi závislé na sociálních příjmech, důchodce, příjemce sociálních podpor, stipendisty.

- Nepříznivě ovlivňuje úroveň mezd a platů, důsledkem je pokles reálných mezd.

- Firmy si nejsou jisty budoucími náklady a výnosy. Méně se investuje do rozvoje, dochází ke snižování konkurenceschopnosti.

- Inflace má negativní dopad na hospodářský růst i zaměstnanost.