Co je ve vašem kraji prioritou?

03.07.2020 10:27

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Hlavní priority KSČM v MSK jsme zformulovali do volebního hesla »Bezpečnost. Zdraví. Soběstačnost. Solidarita. «Každé z těchto slov obsahuje řadu významů. Například u Bezpečnosti se nejedná jen o bezpečnost obydlí, ochranu zdraví a životů spoluobčanů, boj proti kriminalitě, ale i bezpečnost energetickou, kdy kraj je z důvodu útlumu černého uhlí ohrožen nedostatkem elektrické energie a tepelných zdrojů. Naše energetické a teplárenské zdroje jsou vysoce závislé právě na černém uhlí. V kapitole Zdraví jednoznačně deklarujeme, že nepřipustíme další snižování rozsahu zdravotní péče prostřednictvím krajských nemocnic, jak to udělala stávající koalice ANO, ODS a KDU-ČSL v Orlové. Rovněž garantujeme, že nepřipustíme privatizaci veřejných služeb jak v oblasti zdravotnictví, ale i sociálních věcí a v dalších oblastech. Soběstačností máme na mysli zvýšení výroby základních potravin, ovoce, zeleniny a masa. I zemědělství v našem kraji mělo vysokou úroveň, která byla devastována novodobým kapitalismem. A solidarita, ať již meziregionální, mladších se staršími, zdravými a těmi, kteří toto štěstí neměli, jakož i solidarita mezi jednotlivými skupinami pracujících je bytostně levicové téma. A solidarita v období po pandemii COVID 19 bude bezesporu rovněž v našem kraji potřebná. Investiční priority zaměřujeme na boj s kůrovcem v našich krásných Beskydech a Jeseníkách a nezapomínáme ani na zajištění soběstačnosti pitné vody v našich městech a obcích. Širší program zveřejňujeme na facebookových stránkách KSČM pro Moravskoslezsko.

 

                                                JUDr. Josef Babka, předseda KV KSČM MSK a klubu KSČM v ZMSK