ČSÚ: Ekonomika je na tom ještě hůř

05.06.2013 11:59

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 1,1 procenta. Ve zpřesněném odhadu, který je o 0,3 procentního bodu horší než předběžný, to včera oznámil Český statistický úřad. Proti prvnímu čtvrtletí loňského roku se hrubý domácí produkt snížil o 2,2 %.

Tuzemská ekonomika klesá již šest čtvrtletí v řadě a zůstává tak v recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky.

Předběžný odhad z 15. května signalizoval mezičtvrtletní pokles HDP o 0,8 % a meziročně o 1,9 %. Již tyto údaje byly výrazně horší, než čekali analytici. »Aktuální HDP je o 2,9 % nižší než ve třetím čtvrtletí 2011, kdy dosáhl svého posledního maxima. Ještě hlubší pokles o 5,6 % postihl českou ekonomiku na přelomu let 2008 a 2009, odezněl však během tří čtvrtletí,« uvedli statistici.

Složky poptávky

Na poptávkové straně ekonomiky se ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím částečně změnila věcná struktura výdajů domácností. Zaznamenaly sice další pokles - o 0,5 %, avšak spotřebitelé již projevili větší zájem o některé produkty určené k dlouhodobé spotřebě, zejména o bytové vybavení, dopravní prostředky a audiovizuální techniku, u nichž k nárůstu zájmu pozitivně přispěl pokles cen. Naopak produkty určené k rychlé spotřebě, například potraviny a nápoje, nakupovaly domácnosti méně než před rokem.

Výdaje institucí vládního sektoru po poklesech v letech 2011 a 2012 o 2,7 %, resp. 1,2 % v uplynulém čtvrtletí vzrostly o 1,1 %.

Rozhodující příčinou poklesu celkové poptávky byla podle statistiků tvorba kapitálu, která se meziročně snížila o 8,7 %. Tvorba fixního kapitálu se meziročně snižuje již sedm čtvrtletí. K tomu nyní přispěl, vedle dlouhodobě klesajících investic do obydlí a ostatních budov a staveb, zejména meziroční pokles pořizování strojů a zařízení. Tvorbu kapitálu negativně poznamenal vývoj zásob, které během 1. čtvrtletí poklesly v sezónně neupravených běžných cenách o 20 mld. Kč, zatímco ve stejném loňském čtvrtletí pouze o 11,6 mld. Kč.

»K významné změně došlo v minulém čtvrtletí ve vývoji zahraničního obchodu. Snižující se zahraniční poptávka se postupně promítala do exportních možností tuzemské ekonomiky. Celkový vývoz a dovoz zboží a služeb v meziročním srovnání o 2,1 % poklesly, snížilo se i aktivní saldo a zahraniční obchod přestal po více než třech letech působit pozitivně na vývoj HDP,« uvedli statistici.

Struktura nabídky

Recese v tuzemsku i zahraničí a propad poptávky se negativně promítly do tvorby hrubé přidané hodnoty zejména v odvětví zpracovatelského průmyslu, na jehož meziročním poklesu o 2,4 % se rozhodujícím způsobem podílela výroba dopravních prostředků. Značně horší výsledky než ve stejném období minulého roku zaznamenala také odvětví velkoobchod, zemědělství, energetika, telekomunikace a zdravotnictví. V úhrnu za všechna odvětví byla hrubá přidaná hodnota podle ČSÚ nižší meziročně o 2,1 % a ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím o 0,5 %.

»Vývoj HDP negativně ovlivnily daně z produktů. Jejich objem byl nižší meziročně o 2,5 % a mezičtvrtletně dokonce o 5,4 %. Pokles byl do značné míry důsledkem předzásobení tabákovými výrobky, neboť mimořádně vysoký výnos z příslušné spotřební daně ve 4. čtvrtletí předznamenal značně podprůměrný příjem v 1. čtvrtletí. Tato anomálie ovlivnila zejména mezičtvrtletní pokles HDP, který by bez jejího započtení byl pouze 0,7 %,« uvedli statistici.

Vláda má co napravovat

»Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je pokles české ekonomiky relativně hluboký,« upozornil hlavní ekonom Patria Finance David Marek a dodal: »Horší meziroční pokles HDP má pouze Řecko (-5,3 %), Kypr (-4,1 %), Portugalsko (-3,9 %) a Itálie (-2,3 %).« Sousední země si podle Marka vedou o poznání lépe. V mírně recesi zůstává Maďarsko (-0,3 %), polská a slovenská ekonomika pak stále rostou (o 0,4 % a o 0,9 %).

Čeští politici by se podle ředitele Saxo Bank pro střední a východní Evropu Karola Piovarcsyho měli zaměřit na ekonomické oživení, a to především v rámci mikroekonomiky. »Podporou živnostníků a drobných podnikatelů totiž vláda může pomoci vzniku nových pracovních míst a podpořit tím zaměstnanost. To se v konečném důsledku projeví i v oživení soukromé spotřeby, což pozitivně podpoří i ekonomický růst,« uvedl.

Ivan CINKA

Převzato z Haló novin