Delegátům XI. sjezdu, členům ÚV KSČM a všem komunistům

17.11.2020 12:50

Vážené soudružky,

Vážení soudruzi,

v krajských a senátních volbách jsme dopadli ostudně. Stranu to vhání do ještě hlubší krize. Na poplach bijí tisíce komunistů, řada základních organizací i územních orgánů KSČM. Po radikálním řešení volají i výzvy městských výborů z klíčových aglomerací – Ostravy a Brna.

Prohráli jsme jedenácté volby v řadě. Tak málo nás lidé nepodpořili za celých sto let. Teď jich nebylo ani pět procent. Pod touto hranicí, nezbytnou k zachování parlamentního postavení strany, už končíme téměř v každém průzkumu veřejného mínění. Dřívější prohry byly varovným signálem. Od roku 2016 jsou to žalostné debakly.

Vedení strany se k analýze příčin nemá. K alibistickým výmluvám se uchýlilo i tentokrát. Od obav a názorů členské základny ho dělí bezedná propast. Stranu to rozkládá a ubíjí.

Současné vedení vykazuje špatné výsledky už řadu let. V úvahu připadá jediné řešení. Vedení musí odstoupit neprodleně. Své funkce sice dalo k dispozici už na schůzi VV ÚV KSČM dne 9. 10. 2020. Osobní odpovědnost však nevyvodilo dodnes. Chce stranu naopak řídit až do sjezdu, jemuž přitom hrozí další odklad. Řešení naší krize, nemající obdoby, to odsouvá na neurčito. Smíme to dopustit? Znásobit tak i riziko, že po příštích volbách už nebudeme ani parlamentní stranou?

KSČM vyvede z krize jen zcela nové vedení. Jedině rozhodní stoupenci zásadní změny, skýtající i záruky, že stranu názorově ani generačně nerozštěpí. Právě takoví soudruzi by měli převzít už přípravu XI. sjezdu. Předložit mu osnovu naší strategie za kapitalistické krize i konkrétní postup, jak dopracovat dlouhodobý i krátkodobý program strany, potřebné úpravy stanov a našeho ekonomického zázemí. Součástí musí být i jasný mandát ve vztahu k Hnutí ANO, ČSSD i dalším parlamentním subjektům. Přesně stanovené mantinely, jež budou pro KSČM nepřekročitelné.

Vedení, zvolené jen většinou několika hlasů – a tím spíš politiku „Vítěz bere vše“ - si už nemůžeme dovolit. Rovné právo zasadit se všemi silami o obnovu strany musí mít oba názorové proudy i stranické generace. Šanci to má jedině tehdy, budou-li je reprezentovat tváře, s nimiž lidé nespojují naše porážky. Jen takové vedení změní náš pošramocený obraz v médiích a všude před širokou veřejností. Bez dalších průtahů musí být provedeny i všechny změny ve složení ÚV a VV ÚV KSČM, schválené územními stranickými konferencemi už počátkem roku.

Nechat budoucnost strany na kmotrech, intrikujících za zády komunistů, už nesmíme. Teď musí stranou všechny různice a animozity. Příkazem doby je jednota obou názorových proudů i generací. Jedině tak lze obnovit stranu skutečně životaschopnou, s níž spojí naděje i statisíce těch, o něž jsme přišli. Stranu, k níž najde cestu i spousta dalších lidí, jimž dnes skutečná alternativa chybí.

Právě to je naše povinnost! Spojme síly, dokud je čas! Výsledek závisí na každém z nás! Zasaďme se o něj, tak jak nám velí čest a svědomí komunistů! Projednejme vše, co už nelze odkládat, v základních organizacích, OV a KV KSČM! Požadujme neprodlené odstoupení předsedy a místopředsedů strany a přípravu XI. sjezdu lidmi, kteří budou zárukou potřebné změny! Adresujme to ústřednímu výboru! Žádejme členy ÚV a VV KSČM, kteří nás v těchto orgánech zastupují, aby tam rozhodně prosazovali vůli komunistů! Adamovský Luděk, ZO KSČM 0309 Brno - sever

Adler Zdeněk, ZO KSČM 0309 Brno - sever

Bedřich Bedrlík, Praha 4

Belatka Karel, ZO KSČM 0309 Brno - sever

Bodlák Radko ZO KSČM 0309 Brno - sever

Bodláková Božena ZO KSČM 0309 Brno - sever

Bouda Pavel, člen OV KSČM Praha 2, VV OV KSČM Praha 2, KV KSČM Praha

Branda Alexandr, ZO KSČM Hamr na Jezeře

Budínová Věra ZO KSČM 0309 Brno - sever

Bulka Jiří - ZO KSČM Klatovy 27

Burešová Alena ZO KSČM 0309 Brno - sever

Caha Petr ZO KSČM 0309 Brno - sever

Cihlář Jiří, předseda ZO KSČM 1123, Vratislavice nad Nisou

Crha Jaroslav ZO KSČM 0309 Brno - sever

Čermák Václav, 7. ZO KSČM Jirkov

Datel Vratislav

Děňková Alena ZO KSČM 0309 Brno - sever

Dinkov Viktor, Ostrava

Doskočil Oldřich ZO KSČM 0309 Brno - sever

Doskočilová Milada ZO KSČM 0309 Brno - sever

Dušek Stanislav, člen Ideologické komise ÚV KSČM, člen OV KSČM Cheb

Dvořádk Rudolf ZO KSČM 0309 Brno - sever

Farkaš Imrich ZO KSČM 0309 Brno - sever

Filipi Pavel ZO KSČM 0309 Brno - sever

Finstrle Aleš ZO KSČM 0309 Brno - sever

Finstrlová Helena ZO KSČM 0309 Brno - sever

Fišer Václav, místopředseda MěV KSČM Brno

Fojtová Jana ZO KSČM 0309 Brno - sever

Frantová Božena ZO KSČM 0309 Brno - sever

Grossová Miroslava ZO KSČM 0309 Brno - sever

Grunvaldová Božena ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hájek Jiří ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hájek Zdeněk, Krnov

Hamerník Jaroslav ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hancková Jana ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hejzlar Tomáš, Praha 1

Horák Jiří, člen vedení URK a VV KV KSČM Praha

Hrazdírová Ludmila ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hudečková Zuzana ZO KSČM 0309 Brno - sever

Husinec Václav - ZO KSČM Klatovy 32

Hutárek Julius ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hutárková Jaroslava ZO KSČM 0309 Brno - sever

Hynek Bohuslav Teplice/Kout na Šumavě

Jakubek Oldřich, člen MěV KSČM Ostrava, předseda ZO KSČM Výškovice 2

Jana PŠAJDLOVÁ - ZO KSČM Klatovy 10