Dětem se u nás líbilo

07.01.2014 15:39

V sobotu 7. prosince 2013 proběhla v prostorech budovy MěV KSČM Ostrava MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, kterou pořádala komise mládeže MěV KSČM Ostrava společně se členy klubu mladých.

Je mi potěšením Vás informovat, že se tam sešlo více než sedmdesát hostů a z toho bylo přítomno šestatřicet dětí. Toto číslo bylo pro nás neskutečným překvapením, za které jsme všem hostům velice vděčni. Z přítomnosti takového počtů dětí máme obrovskou radost.

Akce oficiálně začínala v patnáct hodin. První děti přicházely již hodinu před začátkem. Milé také bylo, že hosté pocházeli z celé Ostravy a blízkého okolí, jednalo se o děti a vnoučata ne jenom straníků, ale také sympatizantů a podporovatelů. Potěšující byla také ochota rodičů chlapce, kterého museli vynést po schodech na vozíku, přesto, že věděli o početných schodech, které pro vstup do budovy bylo třeba překonat.

Pro hosty bylo připraveno drobné pohoštění, káva, čaj. Děti navíc dostaly malý džus. Byly pro ně přichystány drobné soutěže, společný program, ale nejvíce času strávily společně se dvěma čerty, Mikulášem a andělem. Bylo zajímavé sledovat, jak se jim rozzářila očka, když do místnosti vstoupili čerti. Některé děti ihned obsadily místo kolem Mikuláše a jeho společníků, jiné zase hledaly ochranu u svých rodičů, babiček a dědečků. Každé dítě si popovídalo s Mikulášem a čertům naslibovalo, že se polepší ve svých prohřešcích. Za odměnu pak obdrželo balíček, ve kterém bylo pár sladkostí a ovoce.

Akci považujeme za velmi úspěšnou a to i dnes, s odstupem čtrnácti dní, při psaní těchto řádků. Ozývají se mi účastníci, pochvalují si, jak se jim u nás líbilo. Někteří nás vyzvali, abychom podobných akcí pořádali během roku více.

Za úspěšnou akci se skrývá plánování komise mládeže MěV KSČM Ostrava a všech dobrovolných účastníku klubu mladých, která je plánována vždy celý rok a konečná příprava začala již na začátku září. Musím poděkovat městské organizaci KSČM za poskytnutí prostor a finančního příspěvku. Děkuji všem zúčastněným a dárcům.  Nemohu zapomenout na všechny předsedy základních organizací a členů ObKR, kteří vyřídili svým členům a sympatizantům naše pozvání. Již dnes přemýšlíme na ještě lepším programu pro příští rok.

 

 

Martin Mařák, předseda komise mládeže, MěV KSČM Ostrava