Dolejš: Stanovisko k převzetí KCP a.s. státem

03.12.2013 16:13
Dnes byl většinový podíl ve společnosti Kongresové centrum Praha a.s. oficiálně předán státu. Společnost vznikla v roce 1995 transformací z původně příspěvkové organizace Palác kultury a vlastníkem bylo hlavní město Praha. Společnost se postupně dostala do hospodářských problémů, přitom měla každoročně nemalý hospodářský výnos a generovala, zejména z kongresové turistiky, i nemalé objemy daní do veřejných rozpočtů. To ukazuje na celou řadu špatně řešených či neřešených problémů.
 
V 90. letech rozhodovala Praha o rekonstrukci tohoto objektu postaveného ještě koncem 70. let. Objekt původně koncipovaný jako sjezdový palác měl plnit i další funkce, pronájem administrativních ploch a kongresová turistika. Pouhá rekonstrukce byla kalkulována na několik set milionů. Ovšem v polovině 90. let se česká vláda obrátila na Washington, aby se v Praze konalo výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF). To si ovšem vyžádalo zásadnější úpravu objektu včetně nového kongresového sálu a dostavby hotelu s příslušnou ubytovací kapacitou. Původně se jednalo o tom, že se na dostavbě bude podílet Praha společně se státem.
 
Odkládání rozhodnutí o dostavbě vedlo k tomu, že společnost KCP a.s. v zájmu své hospodářské činnosti podepsala nájemní smlouvy s řadou firem. Když se o dostavbě nakonec přece jenom rozhodlo, zjistilo se, že tyto nájemní smlouvy je obtížné vypovědět, a musela se vést složitá jednání o kompenzacích. Na samotnou výstavbu pak hlavní město nemělo zdroje, a tak vznikla smlouva s ministerstvem financí, která poskytla garance na financování celého projektu. KCP a.s. emitovalo obligace v hodnotě 55 milionů eur splatné po 15 letech a dále byl přijat i dodavatelský úvěr ve výši 900 milionů korun. Díky projektu se měla Praha stát světovou kongresovou špičkou.
 
Zasedání MMF proběhlo v nových prostorách v roce 2000 a o dva roky později se zde konal summit NATO. Na novou hotelovou budovu byla uzavřena smlouva o hotelových službách zajišťovaných společností Holiday In Prague. Vznikl komplex s nemalým hospodářským významem. Jak je zřejmé z výročních zpráv za posledních 10 let, výsledky společnosti nebyly špatné. Závazky, které společnost nesla, a další problémy ale vedly k tomu, že z nich společnost splácela obtížně úroky. Rezervy na splátku jistiny už nebyla schopna vytvářet. Vlastník, tedy hlavní město, odmítl firmu dotovat, stejně tak odmítl přispět na splácení dluhů i stát. A tak se nad jinak prosperující KCP a. s. objevil přízrak konkurzu.
 
Je zřejmé, že dluhy Kongresového centra vznikly zejména kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které neiniciovala Praha, ale stát. Minulé vlády se tomu problému celou dobu vyhýbaly a nedokázaly Praze pomoci, a to i přes to, že část daňového výnosu z kongresové turistiky šla i do státního rozpočtu. Pokud vláda převezme kontrolní 70% podíl nad společností, je důležité, aby Kongresové centrum a.s. jako hospodářsky významný a perspektivní subjekt v Praze nebylo zašantročeno v rámci nějakých podivných privatizačních procesů.
 
 
Autor: Jiří DOLEJŠ, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM