Dopis členům MěO KSČM Ostrava

16.01.2021 19:55

Vážená soudružko, vážený soudruhu,

ke dni 14.1.2021 došlo ke změně ve složení ÚV KSČM a sice k náhradě stávajících členů ÚV novými, kteří byli zvolení na okresních konferencích. Tato změna byla provedena hlasováním stávajících členů ÚV. Tato změna se týká i Ostravy. Na poslední městské konferenci jsem již do funkce člena ÚV KSČM nekandidoval a konference zvolila jako členku ÚV KSČM za Ostravu s. Jaromíru Valder Jakubcovou. Ta se tedy nyní stala právoplatnou členkou ÚV KSČM.

Přeji Jaromíře hodně sil při výkonu této náročné funkce a současně se přeji, aby se Jaromíra stala členkou ústředního výboru, kterému se podaří obrátit trend a který odvrátí hrozbu marginalizace komunistické strany.

Já to štěstí neměl a byť jsem po léta aktivně navrhoval stanoviska, doplnění volebního programu, permanentní koordinovanou kampaň a nakonec i odchod stávajícího vedení, vždy jsem narazil na barikádu tvořenou nekompetencí, nezájmem, slaboduchostí a nedostatkem jakéhokoliv vyššího politického myšlení. I proto jsem se nakonec stal členem ústředního výboru, který fakticky přivedl stranu na okraj katastrofy.

Byl to ostatně rovněž pocit odpovědnosti za vývoj, který mne přesvědčil, že do ÚV už bych neměl kandidovat. K témuž jsem pak vyzval také ostatní stávající členy ústředního výboru. Jsem přesvědčen, že neúspěšný orgán by měl být vyměněn. Již z prvních reakcí však bylo patrné, že mnozí svůj podíl spoluzodpovědnosti za zoufalý stav nepociťují a hodlají se držet svých funkcí jako klíšťata kožichu.

Na posledním zasedání ÚV, kde jsem hlasoval per rollam jsme kromě změny složení ÚV rozhodovali o změně harmonogramu nominačních konferencí a o možnosti jednání orgánů dálkově pomocí videokonference (návrh postupu a změna jednacího řádu). Zatímco rozšíření možností jednání orgánů jsem podpořil, tak změnu harmonogramu nominačních konferencí nikoliv. Mám za to, že s nominacemi by se mělo počkat až na nové nebo prozatímní vedení. S výsledky jsem seznámen nebyl, ale jakmile se ke mne informace dostane, budeme s ní nadále pracovat. V případě, že by aktualizace harmonogramu nominačních konferencí byla schválena, tak musíme generovat kandidáty za Ostravu již do konce ledna a zvolíme k tomu optimální postup.

 

Martin Juroška
Dosavadní člen ÚV a předseda MěV Ostrava