Dubnové zasedání MěV KSČM Ostrava

01.05.2019 12:51

12. zasedání MěV KSČM Ostrava projednalo a schválilo postup projednání podkladů k programové konferenci v rámci městské stranické organizace a principy společného zasedání MěV KSČM a předsedů ZO KSČM. MěV zřídil dočasnou pracovní komisi pro posouzení návrhů na programovou konferenci ve složení: předseda: s. Macháček, členové: ss. Babka, Bahr, Gara, Gajdáček, Maciejovský. První zasedání této komise se bude konat 16. 4. 2019 a druhé zasedání se uskuteční 14. 5. 2019. Zasedání MěV rozšířené o předsedy ZO k programovým otázkám se bude konat 21. 5. 2019 od 16:00 v Ostravské tělovýchovné unii, náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz. MěV na svém zasedání také vyslovil zásadní nesouhlas s pozdním předložením materiálu určeného k vnitrostranické diskuzi, který neumožňuje řádný průběh vnitrostranické diskuze. V dalších bodech jednání byly podány informace o činnosti komisí MěV a OKR a byly projednány připomínky ze ZO, informace z jednání vyšších stranických orgánů a  informace z jednání zastupitelských sborů. V ekonomických záležitostech byl MěV seznámen se stavem finančních prostředků organizační jednotky. Předseda MěV informoval o novém webu KSČM Ostrava https://ostrava.kscm.cz, kde členové MěO najdou informace o aktuálních akcích, reportáže z akcí, aktuality, volební programy, informace k volbám do EP a další zajímavý obsah.                                                 

Jan Havelka