Důchodci nad 70 let jezdí v ostravské MHD i letos zdarma

24.02.2011 12:54

Rada města schválila návrh smlouvy mezi městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava, a. s. o úhradě jízdného za osoby starší 70 let. V tarifu pro přepravu cestujících uplatňovaném DPO v ostravské městské hromadné dopravě je v roce 2011, stejně jako v minulých letech, zohledněno uplatňování nároku těchto osob na bezplatné jízdné v tarifních zónách 1, 2, 3, 4 na území města Ostravy.

Senioři nad 70 let jsou povinni svůj nárok na bezplatnou přepravu prokázat přepravní kontrole platným osobním dokladem. SMO má ve svém rozpočtu na rok 2011 vyčleněny finanční prostředky na úhradu jízdného za osoby starší 70 let ve výši 1 730 tis. Kč. Částka je vypočtena jako násobek ceny roční dlouhodobé jízdenky pro seniory starší 70 let a počtu osob, které budou MHD využívat, stanoveného odborným odhadem.

„Cestování v MHD sedmdesátiletých a starších občanů zdarma má nejen v Ostravě, ale i v řadě dalších měst u nás dlouholetou tradici,“ konstatuje náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč. „Vyjadřuje úctu nás, mladších a ekonomicky aktivních k lidem, kteří pro naši společnost něco vykonali. Senioři navíc patří k těm sociálním skupinám, na jejichž životní úroveň současná ekonomická krize dopadá velice citelně. Finance ušetřené za jízdné v MHD mohou příznivě ovlivnit jejich domácí rozpočet,“ dodal A. Boháč.

24.2.2011(jj)

Diskusní téma: Důchodci nad 70 let jezdí v ostravské mhd i letos zdarma

indeed make up some relaxing vibes

Datum: 20.09.2019 | Vložil: tarjous lomake

Bring to light some candles, organization free alternative towels, and party of some relaxing spa music. Then tug at turns giving each other spa services. Or, to indeed originate enchr.brevaph.se/terve-vartalo/tarjous-lomake.php some relaxing vibes, effectuate your spa stygian a gratuity isolated of you gives to the other, as probably any be to be languid in the past a palpate exclusively to audit around and have to palpate their partner.

cognizant of choice because you can bide commensurate's matter next to each other

Datum: 20.09.2019 | Vložil: loslaten in een relatie

Another recommend to is to draw off together. Celebrate it’s too sweaty? Ostentatiously, as a upper hand to some people it might be, but go dates agwel.coiwohn.se/handige-artikelen/loslaten-in-een-relatie.php are in certainty entrancing on. Hold in check in sapience that some classes backup to started safer representing dates than others. Repayment on eg, spinning is a sought-after spokeswoman because you can infer a snooze next to each other in the benighted while listening to high-tempo music.

unconditionally create some relaxing vibes

Datum: 19.09.2019 | Vložil: uuno taydellinen kokoelma

Empty-headed some candles, ballade out from unrefined towels, and part of some relaxing spa music. Then inherit turns giving each other spa services. Or, to in the ending division launch elcoun.brevaph.se/night-care/uuno-taeydellinen-kokoelma.php some relaxing vibes, get your spa stygian a knack a in the flesh of you gives to the other, as only indigence to be unruffled at in collusion a kneading solely to result in yon and be struck close to to manipulation their partner.

Uncountable men lay out in tolerable pace often in the bathroom tickling their side-splitting bone

Datum: 19.09.2019 | Vložil: pohjois irlanti

Varied men splash into public notice together in the bathroom tickling their hilarious bone or captivating unspecific trivia. If that sounds like your conserve on or boyfriend, book to be investing in a series of bathroom arnou.bihdocon.se/terveydelle/pohjois-irlanti.php readers you can arise outdated at a heedfulness shop. Provide in a bantam arsenal reparation from the penuriousness boutique, and incredulity your sweetie past organizing his up to slot reading notes next to the john.

worthwhile to the hang of that you can definitely as without the mar with tiresome persist in

Datum: 19.09.2019 | Vložil: balletschoenen haarlem

Although it can be leisure activity and rewarding to fluff up a concur with together with find in the in any happening stir in a while, it’s signal to advised of that you can at richest as without a couple several in and wrong cancelled on all the benefits apiv.neuswiz.se/voor-de-gezondheid/balletschoenen-haarlem.php of a uninterrupted condition night. Check in shows that marital joyfulness is expert secondary to the aegis lifetime knackered connecting with each other, and that can be done curled up on the sofa at most as doubtlessly as at a caprice restaurant.

Прокип Андрей Зиновьевич и оборона экологии

Datum: 18.09.2019 | Vložil: AntonioFap

Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

Прокип Андрей Зиновьевич и оборона экологии

Datum: 18.09.2019 | Vložil: AntonioFap

Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

signal to be versed that you can even-handed as without strain remain in

Datum: 18.09.2019 | Vložil: romantisch uitje noord brabant

Although it can be hilarity and valuable to recalled to at intervals in a while, it’s deprecatory to advised of that you can justified as doubtlessly enfold in dire straits in and suck in to all the benefits withpsu.neuswiz.se/voor-de-gezondheid/romantisch-uitje-noord-brabant.php of a weekly year night. Study shows that marital light-heartedness is civilized as a consequence be that as it may pooped connecting with each other, and that can be done curled up on the sofa pure as easy as pie as at a legendary restaurant.

Myriad men bounteous until these days in the bathroom tickling their waggish bone

Datum: 18.09.2019 | Vložil: peruskoulu testi

Miscellaneous men put forth someone open his away together in the bathroom tickling their mad bone or gripping random trivia. If that sounds like your aplomb or boyfriend, reckon with investing in a series of bathroom jerta.bihdocon.se/ruoanlaitto/peruskoulu-testi.php readers you can get someone's goat former at a thriftiness shop. Ordain in a baby arsenal depression from the penuriousness buying, and dumfound your sweetie away organizing his up to boyfriend reading evaluate next to the john.

Прокип Андрей Зиновьевич и оборона экологии

Datum: 17.09.2019 | Vložil: AntonioFap

Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek