Filip: Budování jednotné fronty proti fašismu je znovu aktuální!

24.05.2015 14:41

V Praze začala mezinárodní konference levicových stran, která si dává za cíl posoudit současnou složitou mezinárodněpolitickou situaci ve světě a nastínit návrhy řešení. Hned v úvodním vystoupení předseda ÚV KSČM a místopředseda Parlamentu ČR Vojtěch Filip zdůraznil, že je úkolem všech skutečně levicových stran pokusit se hájit mír ve světě.»Scházíme se v době složité mezinárodní situace, kdy se svět ocitl na pokraji války. Budování jednotné fronty proti fašismu je znovu aktuální,« řekl v úvodním vystoupení konference Filip, který zároveň pozdravil delegáty. Jako další problém dneška označil oligarchizaci politiky, kdy si vlastníci velkých firem kupují média a jejich prostřednictvím se snaží uchopit moc. Rovněž varoval před tím, že v Evropě sílí antikomunismus »v brutální podobě« a jmenoval především Rumunsko a Ukrajinu, přičemž ujistil přítomné, že KSČM bezvýhradně podporuje ukrajinské komunisty, jejichž strana byla v zemi zakázána. Za to sklidil velký potlesk v sále. 

Konference se účastní třicítka zahraničních hostů ze 17 zemí. Je rozdělena do čtyř tematických bloků. První je nazván »Další směřování činnosti komunistických stran v Evropě s cílem aktivizovat občanskou společnost a s důrazem na vzájemnou koordinaci činnosti«, druhý pak »Aktuálnost budování antifašistické fronty 70 let po skončení druhé světové války«. Třetí blok bude věnován zkušenostem stran, které nesou či nesly vládní odpovědnost. Čtvrtý blok bude vyhrazen diskusi nad programovým materiálem KSČM Socialismus v 21. století.

 

 

Autor: Petr KojzarZdroj: Haló noviny