Formální pochybení nebo programový šlendrián ministerstva zdravotnictví?

12.07.2012 17:30

 

Vyjádření poslankyně Parlamentu ČR a stínové ministryně KSČM pro resort zdravotnictví Soni Markové k výsledkům kontroly NKÚ ohledně dotací udělovaných ministerstvem zdravotnictví.

Zdravotnictví tvoří jednu z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím, realizované prostřednictvím zdravotnických programů. Předmětem kontroly NKÚ, která se uskutečnila od září 2011 do března 2012, byly dva z těchto programů MZ.
 
Jmenovitě šlo o Program grantové podpory a Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V jejich rámci by měly být podporovány projekty zaměřené na zlepšení podmínek a kvality života zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů. Konkrétně se jedná o rekondiční a vzdělávací pobyty se zdravotním programem doma i v zahraničí, kurzy a výcviky, ediční činnost, přednášky a organizačně administrativní servis občanských sdružení.
 
Peníze – za rok 2010 a 2011 celkem 176,5 mil. Kč - jsou určeny také na vznik a rozvoj dobrovolnických a specializovaných center, zdravotnických zařízení pro osoby se zdravotním postižením,  pacienty s chronickým onemocněním a v terminálních stavech, na vydávání informačních a osvětových materiálů pro zdravotnickou veřejnost.
 
NKÚ kontroloval kromě MZ také Lékárnu pod radnicí a Polikliniku v Turnově, Krajskou nemocnici v Liberci, 2R Production Milevsko, Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, DebRA Brno, Sdružení pro alergické a astmatické děti v Brně, Psychiatrickou léčebnu v Brně-Černovicích, Sdružení Šance v Olomouci, Rehabilitační ústav v Hrabyni a ECCE HOMO ŠTERNBERK.
 
NKÚ konstatovalo, že MZ při poskytování dotací nerespektovalo časový harmonogram průběhu dotačního řízení stanovený zásadami vlády. Hodnotitelské komise MZ zřídilo až v lednu 2011 a teprve v průběhu března a dubna realizovalo výběrová řízení. Nedodrželo ani vlastní termíny pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tímto postupem se některé neziskové organizace ocitly na hranici přežití.
 
Je alarmující, že za situace, kdy veřejných finančních prostředků je čím dál méně, bylo veřejnoprávní kontrole u příjemců podrobeno pouze půl procenta z celkového objemu poskytnutých dotací! Přitom bylo zjištěno, že někteří příjemci peněz v rozporu se stanovenými podmínkami nepožádali o změnu struktury rozpočtovaných nákladů projektu a nepodložili vyplacené ostatní osobní výdaje prvotními doklady. Byla u nich zjištěna i pochybení při vedení účetnictví.
 
Jde jen o formální chyby nebo spíše o pokračování nekompetentnosti a neschopnosti ministerstva zdravotnictví? Na jedné straně je pokrýváno pouze čtyřicet procent požadavků organizací, které pomáhají těm nejslabším, čili nemocným a zdravotně postiženým. Na druhé straně snaze po šetření za každou cenu na úkor pacientů, které současná asociální pravicová vláda „rozpočtové odpovědnosti“ prosazuje, neodpovídá zákonem povinná důsledná kontrola využití přidělených finančních prostředků. Považuji tak nález NKÚ za další argument pro KSČM dlouhodobě požadované odstoupení všeho schopného ministra zdravotnictví.  
 
 
Autor: Soňa MARKOVÁ, poslankyně Parlamentu ČR a stínová ministryně KSČM pro resort zdravotnictvíZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Formální pochybení nebo programový šlendrián ministerstva zdravotnictví?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek