Fotoreportáž z Dne slovanské vzájemnosti ve Frýdku Místku

31.08.2020 12:51

День славянской взаимности

22 августа 2020г. состоялся долгожданный праздник, День славянской взаимности, ставший традиционным. Главным организатором была председатель общества «Борцов за свободу» города Фридек – Мистек

(в двадцати километрах от Остравы) Бронислава Матушкова Бриксщва. Более стопятьдесать человек прибыли на встречу из разных городов Моравскослезского края.

Нам было очень приятно встретиться с группой друзей, побывавших

с нами в Волгограде.

Бронислава открыла праздник, предоставив слово для приветствия: атташе генерального консульства России в г. Брно Владимиру Ястремскому, представителям компартии Фридека - Мистека, председателю «Чешско- рксского общества» Карелу Шестаку, члену чешского парламента Лео Лузару. Председатель Остравского русского дома Анна Стухликова, зачитала, полученные приветствия: из Волгограда, содержательное и душевное приветствие председателя общества «Друзья Чешской республики в Волгограде» Лидии Котовой, с этим обществом установились дружеские и деловые контакты. Анна зачитала и послание президента фонда «Мир ради жизни» Александра Новикова, который многократно организовывал поездки больших групп молодёжи и ветеранов по странам Европы. Мы не раз встречались

в Остраве и стали не только коллегами, но и друзьями. Приятно было получить приветствие от волгоградского управления зарубежных и региональных связей аппарата главы Волгограда - города побратима Остравы. Это управление всегда очень помогает нам при поездках чешских групп в Волгоград. Затем началась большая, не преувеличу- богатая культурная программа. Любимец публики солист оперного театра Сергей Зубкевич исполнял песни на русском, чешском, белорусском и украинском языках. Ансамбль из Польши, студентка пражского университета - вертуоз игры на акордеоне Гана Кошкова исполняли чешские, словацкие и русские произведения. Постоянный участник наших встречь преподаватель Остравского университета Игорь Елинек и член нашего общества, юная певица Александра Волкмерова – участних многих международных конкурсов, обладающая красивым, сильным голосом, исполняли популярные русские песни.

Очень красочным было выступление гимнасток из г. Тржинец.

Остравский русский дом позаботился и о присутствующих детях, им подготовили деревянные матрёшки, которые они их разрисовывали; некоторые детки катались на лошадях. Могу с уверенностью сказать: славянский праздник удался. Зам. председателя Остравского русского дома Тамара Галынина

 

Den slovanské vzájemnosti.

22. srpna 2020 se uskutečnil dlouho očekávaný svátek, Den slovanské vzájemnosti, který se stává již tradicí. Hlavním organizátorem byly stranické orgány Frýdku Místku a MS kraje, společně s Českým svazem bojovníků za svobodu Beskydsko, jehož předsedkyně Bronislava Matušková Brixová celý program uváděla. Více než 150 diváků přijelo z různých měst Moravskoslezského kraje.

Nám bylo velmi příjemné setkat se s přáteli, kteří pobývali ve Volgogradu společně s námi.

Bronislava zahájila svátek, představila hosty a předala postupně slovo k pozdravům, atašé Generálního konzulátu Ruska v Brně Vladimíru Jastřembskému, představiteli komunistické strany Frýdku Místku, předsedovi Česko-ruské společnosti Karlu Šestákovi, členu parlamentu ČR Ing. Leo Luzarovi a dalším spoluorganizátorům.

Předsedkyně Ostravského ruského domu Anna Stuchlíková, přečetla pozdravy,

zaslané Společností přátel s Českou republikou ve Volgogradu a její předsedkyní Lidií Kotovou. S touto společností jsme navázali družební a přátelské kontakty. Anna přečetla i pozdravy presidenta fondu „Mír pro život“ z Moskvy, Alexandra Novikova, který v minulosti mnohokrát organizoval cesty skupin mládeže a veteránů do některých zemí Evropy. Nejednou jsme se s nimi setkali v Ostravě a stali jsme se nejen kolegy, ale i skutečnými přáteli. Příjemné bylo obdržet pozdravy od Volgogradského oddělení zahraničních vztahů i primátora Volgogradu, partnerského města Ostravy. Představitelé tohoto oddělení nám velmi pomáhají při organizování zajímavých programů pro skupiny našich aktivistů, které přijíždějí do Volgogradu.

Poté následoval, bez zveličování, bohatý kulturní program. Oblíbenec ostravského publika, sólista operní scény, Sergej Zubkevič vystoupil s písněmi ruskými, běloruskými i ukrajinskými v původních jazycích. Soubor z Polska, a studentka pražské pedagogické fakulty, virtuóz ve hře na akordeon, Hana Kosková se představili s českými, slovenskými a ruskými skladbami.

Pravidelný účastník našich setkání a koncertů, učitel Ostravské univerzity Igor Jelínek a členka našeho spolku Alexandra Volkmerová, účastnice několika mezinárodních soutěží, s překrásným hlasem se představili s řadou ruských a slovanských písní. Velmi zdařilým bylo i vystoupení mladých mažoretek z Třince. Ostravský ruský dům připravil pro přítomné děti dřevěné bílé matrjošky, které oni vymalovávali v barvách a některé z dětí se projížděly na konících v prostorách restaurace Golf, kde se uskutečnila.

Můžeme s přesvědčením říci, že se svátek Slovanské vzájemnosti vydařil.

místopředsedkyně Ostravského ruského domu, Tamara Galynina