Halíková: Křik, vzájemné útoky a napadání nejsou řešením

25.08.2013 10:26

Vyjádření Milady Halíkové, poslankyně PČR, k nepokojům a střetům v Ostravě.

 Špatná ekonomická situace, která dlouhodobě Moravskoslezský kraj sužuje, vyústila v nepokoje, kterých jsme v současnosti svědky především na Ostravsku. V kraji je vysoká nezaměstnanost a drahé bydlení. Zejména v bytech společnosti bývalého OKD, tedy v bytech pana Bakaly, je dnes pro mnohé obyvatele nájemné neúnosně vysoké, proto byty opouštějí. Na území Havířova, Karviné či Ostravy, kde je těchto bytů nejvíce, jich zůstaly stovky prázdné. To se týká i ubytoven a nebytových prostor. Žel, do opuštěných prostor se mnohdy sestěhovávají rodiny osob, které jsme si zvykli označovat jako nepřizpůsobivé. Příspěvky na bydlení, které tito lidé získávají od státu, tak končí v soukromých kapsách majitelů bytů a ubytoven. Na problém, kdy státní peníze plynou nekontrolovatelně do soukromých rukou, jsme upozorňovali dlouho dopředu v Poslanecké sněmovně.


Osobně jsem přesvědčena o tom, že hlavní příčinou střetů a nepokojů je, jak jsem již uvedla, vysoká nezaměstnanost. V romské populaci je vyšší procento lidí bez vzdělání či s nižším vzděláním, proto je vyšší i procento lidí, kteří nemají práci. 
Obávám se, že se naše společnost celkově radikalizuje a že se to může negativně projevit i v budoucnu. Mám strach, aby se tato situace nestala v naší zemi pravidlem a z překrásných měst a obcí se nestala bojová pole. 

 

Autor: Milada Halíková, poslankyně PČRZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM