Hektický říjen v PS PČR

09.11.2015 08:39

Měsíc říjen byl pro všechny poslance skutečně hektický. Proběhlo celkem 6 schůzí Poslanecké sněmovny, ať už řádných nebo mimořádných. Některé z nich byly již ukončeny, jiné jsou jen přerušeny a měly by dále pokračovat. Sněmovna v tomto období skutečně nefunguje ve standardním režimu, ale v cyklu řádných a mimořádných schůzí, které jsou svolávány jako na běžícím pásu i k projednávání zákonů, které by klidně mohly být zařazeny na řádné schůze. Do toho máme ještě jednání výborů, takže když vezmeme v potaz přípravu poslanců na jednání, vychází nám z toho, že jsme všichni prakticky v jednom kole. Tento fakt nepíši proto, abych byl litován, ale abych Vám přiblížil způsob vedení republiky vládní koalicí.

Ze svých říjnových vystoupení ve Sněmovně bych zmínil vystoupení k problémům s migrací do Evropy, kde jsem krátce shrnul svůj postoj. Nesouhlas s kvótami které nám nutí EU a zároveň přesvědčení, že způsob jakým je tato krize řešena, jej nemůže vyřešit na delší dobu. Ze svého vystoupení zde doslovně cituji jeho závěr:

„Problémy této planety jsou v první řadě způsobeny nespravedlivým přerozdělováním světového bohatství. Není možné, aby 10 % lidí vlastnilo 90% světového bohatství. Ti nejbohatší mnohdy nejsou ochotni se podílet na řešení problémů s tím, že oni se o svůj život a svou ochranu postarají sami. To je důvod, který rovněž způsobuje migraci.“

Na migraci bychom se totiž určitě neměli dívat jen očima člověka, který běžence striktně odmítá a nehledá důvod migrace. Ano válka je jedním z důvodů, ale ekonomická situace lidí je možná ještě důležitější. Jak je dnes známo, je více běženců ekonomických než politických a viníkem tohoto stavu je jednoznačně kapitalismus a neochota bohatých tento stav řešit.

Z dalších vystoupení bych vybral interpelaci na předsedu vlády Sobotku ve věci krádeže standarty prezidenta republiky, kde jsem zároveň apeloval na zajištění bezpečnosti sídel jak prezidenta, tak Parlamentu a ministerstev, neboť příště by již nemuselo jít jen o „záměnu vlajky“, ale někdo by toto selhání mohl využít k něčemu horšímu. Interpeloval jsem také ministra zemědělství Jurečku ve věci problému bezúhonných občanů s církevními restitucemi. Zde jde o to, že církev žaluje u soudu majitele pozemků o nichž se vede spor v rámci restitucí a tito občané se bez svého přičinění ocitají na straně žalovaných u soudu, což považuji za nehoráznost, neboť nákup jakéhokoliv pozemku poctivě koupeného v dobré víře není rozhodně ničím špatným za což bych měl být pranýřován. Legislativní řešení na to ale bohužel zatím není, avšak ministr alespoň přiznal, že se nejedná o ojedinělý případ.

Z dalších aktualit jen bodově - podpořili jsme zvýšení podílu krajů na vybraných daních (RUD), což je velkým pozitivem, neboť kraje mohou využít tyto prostředky více adresněji a podle svých priorit. Obcím však v příštím roce přidáno nebude, možná v dalším roce. Byl legislativně ukončen 2 pilíř důchodového spoření, který zavedla pravice a pokračuje jednání o EET. U obou těchto tisků jsem garantem poslaneckého klubu KSČM. Byl jsem za náš klub jmenován za člena komise FAU (stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického útvaru ministerstva financí). Také jsem se zúčastnil semináře na ÚV k zahraniční politice. Ze svých říjnových povinností jsem zde neuvedl mnohé další, ale věřím, že tento krátký výčet Vám přiblížil, že být poslancem neznamená jen pobírat plat jak se často říká, ale i pracovat ve více než plném nasazení.

Ing. René Číp, poslanec PS PČR