Hlavní úkoly městské stranické organizace v Ostravě na období 2022 – 2023

04.03.2022 17:35

Dne 24. 2. 2022 se v KD Ostrava-Michálkovice konala městská konference KSČM Ostrava. Delegáti konference zvolili za předsedu MěV KSČM Ing. Martinu Jurošku, Ph.D. a dalších 12 členů MěV. Na ustavujícím zasedání MěV pak byl zvolen za místopředsedu Ing. Vít Macháček a tajemník Jan Havelka.

 

Konference rovněž zvolila člena ÚV KSČM za městskou stranickou organizaci Ostrava Bc. Jaromíru Valder Jakubcovou, zvolila delegáty krajské konference a XI. sjezdu KSČM a doporučila personální návrhy do vyšších stranických orgánů.

 

V dalších bodech programu jednání se konference zabývala např. Zprávou o činnosti a hospodaření městské organizace, hlavními úkoly městské stranické organizace na další období, ale i blížícími se komunálními volbami. 

 

Delegátům děkujeme za jejich účast a gratulujeme všem zvoleným funkcionářům s přáním mnoha úspěchů při jejich práci.

Hlavní úkoly městské stranické organizace v Ostravě na období 2022 – 2023

 

 1. Vnitrostranická oblast
  1. Udržet ZO KSČM, i přes vyšší věkový průměr, v akceschopném stavu.
  2. Zabezpečovat a zkvalitňovat rychlý přenos informací o činnosti stranických orgánů či o politice strany ke členům strany formou pravidelných emailových zpráv zasílaných členům.
  3. Rozvinout jednotný aktiv městské organizace otevřený všem členům a zajistit jeho pravidelnou činnost.
  4. Rozpracovat závěry XI. sjezdu KSČM na podmínky městské organizace.
 1. Vnější aktivita strany
  1. Přijímat pravidelně stanoviska k aktuálním problémům Ostravy a propagovat je na veřejnosti.
  2. Uspořádat ročně nejméně dvě veřejné akce charakteru demonstrace (happeningu).
  3. Zabezpečit realizaci nejméně dvou kampaní ročně (petiční stánky a rozdávání letáků) k aktuálním politickým problémům.
  4. Soustředit se na intenzivní ovlivňování veřejnosti ve veřejném prostoru a jeho prezentaci ve vědomí občanů. Vysvětlovat občanům potřebu účasti ve volbách a podpory kandidátkám KSČM.
  5. Zlepšit informovanost veřejnosti o aktivitách zastupitelů za KSČM na internetových stránkách, popř. dalšími formami (letáky, apod.). Podporovat členy zastupitelstev za KSČM v obvodu, městě i kraji, a to seznamováním se s jejich činností, a předkládání podnětů i požadavků a přání občanů.
  6. Zvýšit frekvenci nového obsahu na internetových a facebookových stránkách KSČM Ostrava.
 1. Programová oblast
  1. Postupně rozpracovávat jednotlivé tematické oblasti z hlediska přístupu KSČM Ostrava.
 1. Oblast voleb
  1. Zabezpečit kampaň pro komunální volby 2022, případně volby do Senátu PČR.
  2. Zabezpečit kandidaturu KSČM v komunálních volbách v bloku – využít možnosti kandidovat jako volební strana typu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů.