Hrdinové doby

03.06.2010 14:29

V každé době,v každé společnosti,dokonce v každé rodině máme své hrdiny.Hrdinové se nerodí,hrdinové se stávají z lidí,kteří vykonají určitý skutek,hodný veřejného ocenění.Síla osobnosti nehraje vůbec důležitou roli.Tu rozhodující roli má potřeba společnosti hrdinu vygenerovat.Jak se to daří nám ukazují praktická rozhodnutí.

Tak jako v minulosti,tak i v současnosti máme mnoho občanů,kteří by se titulem hrdina,pokud by se udílel, měli honosit.Horníci ,hasiči,vojáci či policisté dnes a denně nasazují své zdraví a mnohdy i životy,aby ve své každodenní práci plnili společenské zadání .Je mezi námi také mnoho bezejmenných hrdinů,kteří svými ušlechtilými činy zachránili tu majetek,tu zdraví či život člověka.   

Na jedny se okamžitě zapomene,druhým se staví pomníky.Nemám nic proti hrdinům a hrdinství jako takovému.O jednom jsem však přesvědčen,že hrdinou se člověk nestává svým činem,ale hrdinu vytváří sama společnost.

 Nejdiskutovanější skupinou mezi hrdiny,pomineme-li hrdiny filmové,jsou hrdinové političtí.Tito se jen málokdy stanou hrdiny své doby.Jejich činy bývají v lepším případě zhodnoceny desítky let po jejich vykonání.Jindy se stran společnosti nedočkají uznání vůbec.Tito lidé,kteří si svým jednáním a činy vysloužili uznání jedněch jsou druhými zatracováni. Jsem však přesvědčen,že žádný hrdina své činy,svá jednání nekonal ve vlastní prospěch,ale těch druhých.     

Vůbec mi nevadí,že se staví pomníky novodobým či zapomenutým hrdinům.Vadí mi ničení a likvidace pomníků jedněch hrdinů naší historie na úkor druhých.Pokud se společnosti předkládají jedni hrdinové na úkor druhých je to špatně.

Hrdinové jsou různí.Jedno však mají společné.Ani jeden své postoje a své názory v dané době nedělal proto,aby byl v budoucnosti opěvován. Bez ohledu na své zdraví,své životy vedli zápas za lepší budoucnost společnosti a v její prospěch.

Vyspělá společnost si umí vážit nejen hrdinů ,ale všech kteří pro společnost vykonávají či vykonaly více než ti ostatní.

Hrdinou se člověk nestane  vlastními činy.Každého hrdinu si vytváří společnost která mu staví pomník.Ti největší hrdinové však mají pomníky v našich srdcích.

  

V Ostravě 12.června 2009                                           

Václav Havel Porubská 552/28 Ostrava - Poruba 

Diskusní téma: Hrdinové doby

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek