I jaro se může zeptat.

19.03.2012 20:00


Zdá se to neuvěřitelné,ale vypořádání majetku mezi státem a církvemi se táhne od roku 89 jako černá nit.Rozděluje,jak jinak,občany na tři skupiny bez rozdílu vyznání.Jedna skupina horuje pro předání majetku církvím,aniž by je zajímala právní podstata.Druhá skupina je toho názoru,že církve mají zcela jiné poslání,než spravovat pozemky a nemovitosti.A třetí skupině to je zpravidla jedno,neboť jsou přesvědčeni,že to není z jejich kapes.

Všechny skupiny pak mají jedno společné.Jsou občany  země,které vládnoucí mecenáši přesvědčují,že se musí všude a na všem šetřit.

Proto je velice zajímavé sledovat stoupající nespokojenost občanů se správou země,která se začíná lavinově šířit ulicemi českých měst a obcí.Organizátoři však vybírají méně bolestivá témata jako jsou valorizace důchodů,zdravotnické poplatky,výše platů a pod.

Nechci tvrdit,že se to dotýká občanů méně než zmiňované vyrovnání státu s církvemi.Jsem však přesvědčen o tom,že  krátkodobá opatření se dají vždy změnit.Proto by se občané také měli zajímat o změny dlouhodobého charakteru jako právě zmíněné restituce,důchodová reforma,reforma zdravotnictví a jiná zákonná opatření,která jakoby mimo dění vyvádějí stále více prostředků a pravomocí do rukou soukromých firem a institucí.

Z dlouhodobého hlediska jsou tato rozhodnutí daleko nebezpečnější pro budoucnost nejen nás,ale i budoucích generací.Pod pláštíkem šetření a úspor se připravuje takový systém,který v budoucnu nebude možno odstranit jinak než zestátňováním takto uměle vytvořených institucí,které mají a budou mít za úkol co nejvíce finančně vysávat občany.A nebojím se říci revolucí.

Ne řešení ekonomiky a jejího nastartování,ne řešení maximální zdravotní péče,ne spravedlivé školství pro většinu,ne opětovné nastartování učňovského školství. Ale majetky církví a plnění mnohdy nesmyslných nařízení mocipánů EU,zcela neodůvodněné vyvádění peněz ze státního důchodového účtu a jiné nesmysly.Slyšet z úst arogantních politiků,kteří dlouhodobě tuto zemi rozkrádají,nebo nechávají rozkrádat, jak nás občany nutí šetřit je až zarážející.

A tak mi nezbývá než si položit otázku. Proč se tak chovají?

Odpověď sice není jednoduchá,ani jediná.Nejedná se však o nějaké dlouhodobé finanční závazky,které se v rámci likvidace socialistického společenství použili a ty se musejí splnit? Nevím . Ale co vím  je,že ta "sranda" opravdu nebyla zadarmo a ti co do ní tehdy investovali chtějí vše do koruny  zpátky,možná i Vatikánu.

Ani u nás přece není málo těch,kteří přes noc zbohatli . Tak ať se snaží. Ne ze společného,ale z toho nakradeného.

 

 

v Ostravě 20.března 2012,  Václav Havel,Ostrava                                                                         

 

 

Diskusní téma: I jaro se může zeptat.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek