I o prázdninách poslanci pracují

11.09.2015 09:37

Počátkem měsíce července pokračovala řádná 29. schůze Poslanecké sněmovny svým 2. jednacím týdnem. Zajímavých bodů ve vztahu k našemu volebnímu programu bylo několik. „Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření“, kterým dochází ke zrušení II. pilíře důchodového spoření a řeší se vypořádání naspořených prostředků jeho účastníkům. KSČM o to již velmi dlouho usilovala a snad se konečně náš záměr naplní a opět se navrátíme k systému státem garantovaného průběžného důchodového pojištění a zůstává také možnost penzijního připojištění.

Začalo také projednávání „Vládního návrhu zákona o evidenci tržeb, který mi byl našim poslaneckým klubem svěřen a figuruji u něj jako garant klubu. Zatím proběhlo 1. čtení a tisk byl přikázán výborům. Pravicová opozice hrozí v dalších čteních obstrukcemi a zablokováním projednání tohoto zákona. Osobně nejsem proti přijetí tohoto zákona, je však třeba provedení jistých parametrických úprav. Sám se ovšem domnívám, že se jedná až o krok „C“, kterému měly předcházet kroky „A“ a „B“. Za tyto kroky bych považoval „zavedení korporátních daní, zavedení daňové progrese u daně z příjmu fyzických i právnických osob a zamezení vyvádění zisků velkých firem do zahraničí“. To měly být kroky, které měly logicky předcházet EET. Jenže to bychom nesměli být v ČR. Vláda zvolila tu jednodušší cestu a vydala se získat více prostředků nejprve od těch menších a v budoucnu možná snad i od těch větších a movitějších a to je škoda.

K dalšímu projednání asociační smlouvy mezi EU a Ukrajinou nedošlo. V souvislosti s děním na Ukrajině a informacemi, které se dovídáme, např. i o zákazu Komunistické strany na Ukrajině, se můj záporný postoj k této smlouvě ještě více upevňuje a budu dělat vše pro to, aby k této ratifikaci nedošlo. Doufám, že ministr Zaorálek snad ani nebude mít v tuto chvíli tu „drzost“, aby další projednávání navrhoval.

Kromě práce ve Sněmovně jsem se zúčastnil i setkání se Syrskou delegací vedenou místopředsedou Lidového shromáždění Dr. Fehmi Hasanem. Hovořil mj. o tom, že v Sýrii proběhla změna ústavy ve smyslu, že již není zakotvena vláda jedné strany a další řada demokratických opatření, přesto se postoj EU a USA k Sýrii nemění a prezident B. Assad zůstává osamocen v účinných pozemních úderech proti Islámskému státu. Prezentoval také informace o tom, že Islámský stát je podporován ze strany Saúdské Arábie a tato země podporuje vznik spících ISIS buněk nejen v USA, Kanadě a Evropě. Dále jsme se také dozvěděli, že Syrská armáda bojuje s alkaidistickou radikální skupinou An-Nusra, kterou podporují Katar a Turecko (žadatel o vstup do EU). Ministr Zaorálek odmítl přijmout tuto delegaci oficiálně a tak jednání se vedla na neoficiální bázi. Ze setkání mám velmi dobrý pocit a nebojím se je označit za nanejvýš přátelská.

Probíhají také jistá, zatím spíše neoficiální přípravná jednání, o změně RUD (rozpočtové určení daní), které by mohlo být výhodné pro krajské rozpočty, což by nepochybně vedení krajů kvitovalo s povděkem. Není to ale běh na krátkou trať.

Několik dnů jsem plnil tzv. poslaneckou službu v Praze, kde jsem byl za náš klub k dispozici pro média. Také jsem se zúčastnil několika stranicko - společenských akcí.

Ing. René Číp - poslanec PS PČR