Informace z 1. jednáni ZMO dne 9. 11. 2010

10.11.2010 08:39

 

Ustavující městské zastupitelstvo zvolilo primátorem Ostravy Petra Kajnara

Zastupitelé zvolení v říjnových komunálních volbách se sešli v úterý 9. listopadu v Radnici města Ostravy na ustavujícím zasedání zastupitelstva města. Na jeho programu byla především volba primátora, jeho náměstků a dalších členů Rady města Ostravy. Třiapadesát členů zastupitelstva, dva se z jednání omluvili, zvolilo na čtyřleté funkční období primátorem města Ostravy Petra Kajnara z ČSSD.

Na úvod jednání složili zastupitelé z pěti politických subjektů ČSSD, ODS, Hnutí Ostravak, KSČM a TOP 09 slavnostní slib, schválili jednací a volební řád.

Při volbě primátora pro Petra Kajnara, který stál v čele města v předešlém volebním období 2006-2010, hlasovalo 35 zastupitelů, 10 bylo proti a 8 se zdrželo. Zastupitelstvo primátorovi svěřilo zabezpečování úkolů v samostatné působnosti na úsecích zahraničních styků, publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti města, krizového řízení, veřejného pořádku, požární ochrany, smluvních vztahů, legislativní činnosti a ekonomického rozvoje.

Jeho náměstkem a zároveň statutárním zástupcem primátora byl zvolen Dalibor Madej (ODS), který má svěřen úseky ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a zemědělství, komunální, projektů IT služeb a outsourcingu. Dalšími náměstky primátora byli zvoleni Tomáš Petřík (ODS) pro úseky financí, rozpočtu a živnostenského podnikání, Jiří Srba (ČSSD) pro úseky investiční, majetkoprávních vztahů města, stavebně správních činností, územního plánu a bytový, Aleš Boháč (ČSSD) pro úseky dopravy a dopravně správních činností, Simona Piperková (ČSSD) pro úseky zdravotnictví a kultury a Martin Štěpánek (ODS) pro úseky sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit.

Spolu s primátorem a jeho náměstky vytvořili 11člennou Radu města Ostravy neuvolnění radní Pavel Planka, Miroslav Rojíček, Tomáš Sucharda (všichni ČSSD) a Zuzana Kučerová (ODS).

převzato z tiskové zprávy ZMO

Diskusní téma: Informace z 1. jednáni ZMO dne 9. 11. 2010

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek