Informace z 11. zasedání Z SMO

11.12.2015 15:34

Velký zájem lidí, dusná atmosféra v jednacím sále Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (Z SMO). Takovou atmosféru jsme zaznamenali těsně před vlastním jednáním zastupitelstva města.

Způsobil to rozpad koalice Hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, na kterém mělo zásadní podíl Hnutí Ostravak, které jak se ukázalo rozehrálo zvláštní hru k odstranění ČSSD z vedení města a to nabídkou na vytvoření nové koalice na formátu Hnutí Ostravak, ČSSD a KSČM. Bezprostředně před vlastním zasedáním však podepsalo Koaliční smlouvu s Hnutím ANO, ODS, KDÚ-ČSL a tím došlo následně k odvolání členů ČSSD z Rady města. Dnešní koalici hodnotíme jako pravo-středovou, ale zejména jako koalici vzniklou na bázi falešné  a zřejmě cílené provokace ze strany Hnutí Ostravak. Uvidíme, jak se této koalici bude dařit.

Další průběh měl věcný rámec, kdy zastupitelstvo projednalo více než 70 bodů programu, z nichž pro vaší informaci vybírám. Důležitým bodem bylo projednání výsledků hospodaření města za období tří kvartálu, kdy se potvrdil předpoklad přednesený našim klubem KSČM, že daňové příjmy se plní a celoročně budou splněny. Tedy, že uměle vytvořená rezerva ve výši 200 mil. Kč nebyla nutná a tedy provedené škrty jenom oslabily financování oblastí, za které je město odpovědné.

Projednali a schválili jsme záměr zřízení městské galerie v Ostravě, která by měla završit úsilí jak odborné, tak i laické veřejnosti za posledních 20 let. Při projednávání podnětu občana JN jsem si osvojil jeho požadavek na předkládání zastupitelstvu pravidelné informace o řešení cenových otázek dodávek tepla ze společnosti VEOLIA do domácností ve městě. Tuto problematiku budou předkládat zástupci SMO, členové společné komise, která je vytvořena s VEOLII.

Dobrou zprávou pro občany zejména centra města je schválené financování Vánočního kluziště v centru města. Stejně tak, jako Moravskoslezský kraj  jsme podpořili spolupráci s Českým krasobruslařským svazem při organizaci Mistrovství Evropy, které se v roce 2017 uskuteční v Ostravě. Klub KSČM rovněž podpořil založení obchodní společností Dům seniorů v Krásném poli, kdy jsme tak vyhověli požadavku tamního obvodního zastupitelstva.

 

V organizačním a různém byla námi iniciována debata o zavedení bezplatné přepravy osob starších 65-ti let, kdy vystoupení soudruha Jurošky bylo směřováno zejména k technickému zabezpečení této akce tak, aby senioři měli co nejsnadnější přístup k této službě. Seniorů se dotýkal i bod programu, kdy jsme za naší podpory schválili „Přístavbu a nástavbu Domova důchodců Korýtko“, která by měla přinést nejen zvýšený počet míst, ale zkvalitnění komfortu pobytu v tomto domově seniorů.

Vzhledem k tomu, že další zasedání zastupitelstva se uskuteční v prosinci; a o tomto jednání vás budeme informovat v lednovém čísle zpravodaje, využívám letošního posledního „Zpravodaje MěV KSČM“ k tomu, abych vám čtenářům a všem vašim blízkým jménem Klubu KSČM v Z SMO i jménem svým poděkoval za dosavadní spolupráci v roce 2015 a zároveň vám popřál příjemné prožití vánočních svátků, rodinou i osobní pohodu a mnoho sil a zdraví do roku 2016 ve kterém nás čekají jak významné stranické události završené 9. sjezdem KSČM, tak i volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje a Senátu PČR.

S přáním radosti, klidu, pohody a soudružským poděkováním

JUDr. Josef Babka, předseda Klubu KSČM v Z SMO