Informace z 13. zasedání ÚV KSČM

06.01.2015 21:23

V sobotu 13. 12. 2014 se uskutečnilo 13. zasedání ÚV KSČM. Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení komunálních a senátních voleb. Na programu však byl např. také návrh na úpravu Hospodářské směrnice či programový dokument nazvaný „Přístupy KSČM k iniciování a prosazování formulací strategických cílů hospodářského a sociálního rozvoje a plánování základních směrů hospodářské politiky státu“.

Pokud jde o materiál k vyhodnocení voleb, bylo konstatováno, že „není dobrý“. Součástí materiálu byl přehled výsledků v jednotlivých okresech a jejich porovnání s výsledky před čtyřmi roky, který jasně ukázal obecný trend poklesu počtu zvolených zastupitelů. Součástí materiálu byl rovněž poměrně poctivý rozbor jednotlivých aspektů, které k oslabení vedly a konečně také návrh opatření:

·        Řízení kampaně plně svěřit volebnímu oddělení

·        Již v prvním pololetí r. 2015 projednat záměr kampaně pro krajské volby 2016

·        Posílit aktivitu na internetu a sociálních sítích

·        Inovovat grafiku, která je již léta stejná

·        Diferencovat využití financí na senátní kampaň a směřovat více prostředků tam, kde je větší šance udělat dobrý výsledek

·        Zvážit delegování členů a sympatizantů s velmi vysokým věkem do OVK

·        Navrhnout systém přípravy osobností KSČM na vystupování v médiích

·        Navrhnout systém spolupráce a řízené diskuse odborného zázemí za účelem posouzení programové i ideologickou linii strany a průběžně vybírat a také dostatečně rozpracovat taková témata, které nejlépe vyjadřují specifiku KSČM odlišnou od ČSSD či jiných subjektů

 

·        Řešit generační krizi strany, tj. úbytek členské základny a kompenzovat její stárnutí až přestárlost s tím, že hlavní cestou k tomu musí být vytvoření atraktivního obrazu strany

·        Zahájit již nyní kádrovou přípravu nejen pro krajské, ale i pro příští obecní volby

·        Usilovat o otevření ZO v obcích veřejnosti

·        Maximálně se zdola začleňovat do práce společenských organizací

·        Vytipovat na jednání plén OV KSČM již nyní vhodné osobnosti do dalších senátních voleb. Tyto osobnosti vést k tomu, aby dlouhodobě prezentovaly své názory a práci v médiích, zejména internetových

·        Již nyní obdobně zahájit předběžný výběr a prezentaci osobností pro krajské volby

·        Situaci, kdy funkcionáři či orgány strany bojkotují usnesení nadřízených orgánů o kandidátech a kandidátních listinách, řešit v zárodku projednáním nejen s příslušnými orgány a funkcionáři, ale s celým aktivem

K tomuto bodu se rozvinula také největší diskuze. V jejím rámci jsem vystoupil a prezentoval návrh na realizaci průběžných kampaní (např. zdanění prázdných bytů, zvýšení minimální mzdy, apod.) a vyčlenění potřebných prostředků v rozpočtu KSČM na příští rok. Samotný návrh sice neprošel, avšak do plánu práce bylo zařazeno projednání možností takových kampaní. Uvidíme, jak VV ÚV KSČM k této věci přistoupí a zda se i v rozpočtu naleznou potřebné prostředky.

Martin Juroška, člen ÚV KSČM