Informace z 15. zasedání ÚV KSČM

02.07.2015 12:36

Toto zasedání (20. června 2015) bylo s napětím očekáváno, protože kromě standardních bodů jednání - úvodního vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanoviska k aktuální politické situaci (s obojím je možno se seznámit na stránkách Haló novin) a kádrových změn, byly na programu klíčové záležitosti související s přípravou IX. sjezdu KSČM v květnu příštího roku. Jednalo se o dokumenty určené k celostranické diskusi na úrovni VČS, okresních a krajských konferencích:

·      Návrh na zkvalitnění a řízení organizační struktury KSČM

·      Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM

·      Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu

Velká pozornost byla rovněž věnována postupu a navržení témat pro vedení permanentní kampaně KSČM ve druhém pololetí 2015. Usnesení k těmto bodům byla přijata po bohaté a místy značně, k vedení strany, kritické diskusi.

O místu konání IX. sjezdu KSČM bylo rozhodnuto v tajné volbě, ve které Praha získala 46 hlasů, Liberec jen 26.

 

 

Jako hlavní dokument k celostranické diskusi byl stanoven „Návrh na zkvalitnění řízení a organizační struktury KSČM“, který vycházel z poznatků únorových diskusí a dubnové celostátní porady předsedů OV a KV KSČM.

V diskusi na zasedání byla největší pozornost věnována otázkám:

·      tvorby ÚV KSČM - zda ponechat stávající způsob, nebo jej změnit,

·      volbě místopředsedů ÚV - zda sjezdem, nebo zasedáním ÚV KSČM,

·      počtu místopředsedů ÚV KSČM a jejich kompetence.

K žádné z těchto otázek nebylo přijato stanovisko a bylo doporučeno toto přijmout po celostranické diskusi. Usnesením bylo ss. Šimůnkovi a Dolejšovi uloženo:

1.   Po zapracování připomínek členů ÚV KSČM zaslat materiály „Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“, „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a „Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“

na OV a KV KSČM k projednání na VČS a konferencích.              Termín: do 1. 7. 2015

Předsedům OV KSČM pak:

2.   Předat materiály:

„Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM“

„Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“

„Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu“

k projednání na VČS, všem ZO KSČM.                                       Termín: do 31. 7. 2015

Zasedání rovněž přijalo významný dokument „Přístupy KSČM k prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti“.

Stanovilo termín 16. zasedání na 12. 9. 2015 s bodem „Rámcový návrh koncepce volební kampaně pro krajské a senátní volby v roce 2016“.

Velice závažné bylo vystoupení s. Martina Říhy z Brna, který vyzval k protestům a koordinovanému celospolečenskému postupu proti „koketování“ se Sudetoněmeckým landsmanšaftem (SL). Jako příklad uvedl přijetí delegace SL vedené jeho předsedou Berndem Posseltem, brněnským primátorem Ing. Petrem Vokřálem (ANO), který nabídl Brněnské výstaviště pro konání Dnů SL v roce 2016. Asi 500 protestujících občanů bylo policií ČR vykázáno, aby údajně „nerušilo toto klidné shromáždění“.

Oldřich Jakubek, předseda MěV KSČM