Informace z 3. jednání ZMO dne 15. 12. 2010

20.12.2010 08:33

 

Schválen rozpočet na rok 2011

Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání ve středu 15. prosince schválilo rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2011. Jde o rozpočet vyrovnaný, reálný a realistický. V příštím roce město počítá s celkovými zdroji ve výši 6 496 508 tis. Kč, běžné výdaje po konsolidaci dosáhnou 5 222 574 tis. Kč. Kapitálové výdaje v objemu 1 273 934 tis. Kč budou určeny na investiční akce jako jsou výstavba Komunitního centra v Hulvákách, Trojhalí v oblasti Nové Karoliny, budování cyklostezek, revitalizaci Ostravice, oblast Žabníku aj.

Ve smogu jízda zdarma

Zastupitelé schválili mimořádnou přepravu v prostředcích veřejné osobní dopravy zapojených do systému ODIS v období smogové situace. S platností od dnešní půlnoci (16. 12. 2010) bude cestujícím v MHD na území města Ostravy, v tarifních zónách č. 1, 2, 3 a 4, po vyhlášení regulačního opatření umožněna bezplatná přeprava. Jedná se o jízdy u přepravců Dopravní podnik Ostrava, Veolia Transport Morava, TQM-holding a Maxner. Informace o smogové situaci a vydání signálu regulace bude zveřejněno ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách města. Ve vozidlech MHD bude za předním sklem umístěna oranžová tabulka s textem „SMOG, NEOZNAČUJTE JÍZDENKY ODIS V ZÓNÁCH 1 – 4“. Ve vozidlech DPO bude v provozu také akustické hlášení. Cestující si po vyhlášenou dobu nemusejí označovat 15 min., 60 min. a 24 hod. jízdenky ani pořizovat SMS jízdenky. Označovače jízdenek budou v prostředcích DPO v uvedenou dobu mimo provoz.

Na ozdravné pobyty dětí

Zastupitelé města schválili žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na ozdravné pobyty dětí ohrožených znečištěným ovzduším. V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz to budou děti z MŠ Repinova a Hornická a ZŠ waldorfská, Kounicova a Generála Píky. Z obvodu Radvanice a Bartovice pojedou za čistým vzduchem předškoláci a školáci z MŠ Těšínská, Za Ještěrkou a ze ZŠ Vrchlického. Do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší přispívají kromě města Ostravy také průmyslové firmy působící na území města. Jako první se k této iniciativě přihlásily OKK Koksovny, a. s. Ve fondu byla ke 30. 11. částka 7 200 tisíc korun. Pro příští rok město Ostrava do fondu přispěje dalšími 5 miliony korun.

převzato z tiskové zprávy ZMO