Informace z 52. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM dne 11. 5. 2012

12.05.2012 13:00

 

Tisková zpráva KSČM: informace o 52. schůzi Výkonného výboru ÚV KSČM.

Výkonný výbor ÚV KSČM se na své 52. schůzi, poslední před sjezdem, zabýval i mezinárodní situací a jejími dopady na podmínky v ČR. Diskutoval o výsledcích voleb v Řecku a ve Francii, zejména o tendencích ke změně politického vývoje v EU, které tento obrat signalizuje (viz příloha). Projednával tyto otázky i v kontextu letošních podzimních voleb v ČR, které dávají určitou naději většině občanů ČR, protože ukáží skutečný poměr sil v ČR a tím se stanou i určitým referendem o legitimitě současné pravicové vlády.
 
Výkonný výbor projednal i rezoluci Strany evropské levice k fašistické hrozbě, která se zabývá nárůstem pozic krajní pravice v některých zemích Evropy. Projednával rovněž situaci v severní Africe a na Blízkém východě a odmítl účelové snahy západních velmocí o další vnější zasahování do vnitřního vývoje zemí v tomto regionu formou podněcování ozbrojených konfliktů, dodávání zbraní vnitřní opozici apod. Podle KSČM je nutné konfliktní situace řešit jednáním, mírovou cestou, nikoli zbraněmi a podněcováním vnitřních rozporů, jak ostatně potvrzuje i současná, pro občany nelehká, situace v Libyi. VV ÚV KSČM rovněž konstatoval, že se dosud nepotvrdilo, že by Irán vyvíjel jaderné zbraně, a vyjádřil názor, že jadernými zbraněmi by v tomto silně konfliktním regionu neměl disponovat žádný stát, tedy ani Izrael, a že je nutné všem měřit stejným metrem.
 
Další jednání VV ÚV KSČM se zaměřilo na doladění přípravy sjezdu. Výkonný výbor projednal návrh programu a časového harmonogramu sjezdu a jeho členové se seznámili s personálními návrhy do funkcí ve vedení strany, do nichž budou volit delegáti sjezdu. Zabývali se rovněž přípravou prvních zasedání VV ÚV KSČM a ÚV KSČM po sjezdu. Projednali také informaci o práci poslanců a senátorů PČR i poslanců EP za období od minulé schůze výkonného výboru.

 

 

Autor: Věra ŽEŽULKOVÁ, vedoucí mediálního úseku ÚV KSČMZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM

Diskusní téma: Informace z 52. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM dne 11. 5. 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek