Informace z 8. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM dne 4. ledna 2013

08.01.2013 11:12

 

Informace z jednání 8. schůze Výkonného výboru ÚV KSČM, která se uskutečnila v pátek 4. ledna 2013.


Jednání bylo zahájeno slyšením kandidátky na prezidentku ČR Jany Bobošíkové. Ta ve svém úvodním prohlášení deklarovala body z oblasti zahraniční politiky shodné s přístupy KSČM, anebo alespoň jim podobné. Zároveň však sama sebe označila za pravicovou kandidátku. Výkonný výbor nezměnil usnesení Ústředního výboru KSČM, které doporučilo voličům KSČM dát svůj hlas levicovému kandidátovi.

 
Výkonný výbor se dále zabýval současnou politickou situací, zejména dalšími krizovými projevy vztahů vládní koalice. K této otázce přijal samostatné stanovisko.
 
VV se zabýval také aktualizací přístupu KSČM k progresivnímu zdanění fyzických a právnických osob. KSČM i nadále nesouhlasí s přesunem daňové zátěže na nepřímé daně, které plošně postihují občany bez rozdílu jejich sociální situace a jejichž dopady na nízko a středně příjmové skupiny jsou velmi vážné. Na základě analýzy daňových systémů zemí EU, aktuální situace v ČR, návrhů českých odborových sdružení i dosavadních programových dokumentů KSČM k této problematice odborné zázemí ÚV KSČM předložilo rámec, od něhož by se měla odvíjet práce na volebním programu pro léta 2014-2018. Materiál konstatuje, že daňový dumping se jako akcelerátor ekonomického růstu nepotvrdil. V oblasti rozpočtové politiky se bude KSČM zaměřovat na spojení solidárnější daňové politiky s požadavky na podporu ekonomického růstu.KSČM počítá s tím, že po obnovení hospodářského růstu by mělo dojít postupně ke snižování nepřímých daní, a chce aktuálně zavést 3 pásma progresivního zdanění (časem až 5 pásem), obnovit zdanění dividend, zavést progresi u majetkových daní, zrušit stropy u sociálního a zdravotního pojištění atd. Za poněkud přemrštěný považuje KSČM přístup odborů k OSVČ, větší objemy daní unikají z velkých daňových podvodů a daňovou „optimalizací“ velkých firem, proto je u OSVČ na místě optimalizace, nikoliv redukce daňových paušálů. Zejména pro venkov je likvidace drobných živností zničující. Na základě doporučení členů VV bude materiál dopracován o některé otázky, např. ve vztahu k řešení problémů financování krajů a obcí, a poté předložen zasedání ÚV KSČM.
 
Členové VV ÚV KSČM dále projednávali návrh systému koordinace a vnitřní komunikace krajů, který mj. navrhuje zkvalitnění práce odborného zázemí, které má být k dispozici zastupitelům, ale i systém porad, které by měly přispět k co nejefektivnější výměně zkušeností mezi kraji.
 
VV ÚV KSČM dále projednal informace o práci poslanců a senátorů PČR a europoslanců, o práci Centra strategických a teoretických studií a některé organizační otázky.
 
 
Autor: Věra ŽEŽULKOVÁZdroj: Mediální úsek ÚV KSČM