Informace z březnového zasedání Zastupitelstva města Ostravy

31.03.2022 21:52

Dne 23. 3. 2022 proběhlo 32. zasedání zastupitelstva města. Zasedání se zúčastnilo všech 6 zastupitelů za KSČM.  Hned v úvodu jsme podpořili zařazení mimořádného bodu tykajícího se nových informací o vodě. Hlavním důvodem bylo ověření skutečnosti, že nový schválený způsob řešení znemožňuje čerpání dotací. Bohužel bod nebyl přijat a diskuze nemohla proběhnout.

 

Následně zazněla informace o dodávkách elektřiny pro 25 městských společností včetně veřejného osvětlení. Bohužel současně vysoutěžena cena znamená nárůst měsíčních výdajů města o cca 20 mil. Kč. Informaci dále rozšířil s. Babka a upřesnil prezentovaná čísla a zasadil problém do celostátního kontextu. Materiál bude zpřesněn a doplněn na příští zastupitelstvo.

 

Dále byla diskutována oblast situace se Sperbank. Blokovaná částka činí 161 mil. Kč za magistrát, s tím že to není částka za obvody a městské společnosti. Na základě požadavku zastupitelů má být informace rozšířena o příslušné obvody a městské společnosti.

 

V diskuzi k činnosti rady vystoupil s. Juroška s informací, že materiál, který předložil na minulém zastupitelstvu týkající se možnosti ostravských seniorů jezdit pouze na občanský průkaz a o kterém ředitel dopravního podniku minule prohlásil, že obsahuje nepravdivé údaje, byl projednán na dopravní komisi. Po jednání dopravní komise a nezávislého prošetření bylo zjištěno, že náš zastupitel měl přesné údaje a ředitel jen našeho zastupitele křivě obvinil ze lži. Pan ředitel dopravního podniku se s podporou vedení města odmítl omluvit a své tvrzení překroutil.

 

Na žádost zastupitelů bude na dubnovém zastupitelstvu předložena zpráva o stavu a budoucnosti projektu koncertní haly. V této věci s. Macháček požádal o zařazení do zprávy srovnání s koncertní halou v Bielsku-Bialej, která byla nově otevřena a náklady na její výstavbu byly 450 mil. Kč, což je s předpokládanou cenou 3.000 mil. Kč nesrovnatelné.

 

V diskuzi k dopravnímu podniku s. Juroška upozornil na rozpory ve vyhlášení dopravního podniku k ekologické dopravě, kdy vyhlášení, že DPO přechází kompletně na ekologické vozy není pravdivé. Pan ředitel se hájil, že neekologické vozy jsou zatím ve výrazné menšině a kompletní přechod na ekologické vozy nebyl myšlen doslovně.

 

Za občany vystoupil pan Kollár k problematice vody. Jeho příspěvek se věnoval stejné problematice, jakou prezentovali zastupitelé za KSČM. Přednesl argumentaci k nepravdivým údajům, jenž prezentovalo vedení města při schválení materiálu. Argumentace byla ve stejném smyslu jako u nepřijatého bodu jednání dnešního programu. Pan primátor argumentaci za vedení nepřijal.

 

Diskuze na konci bodu pro podněty občanů se zvrtla v osočování. Pan primátor přirovnal vodu v Ostravě k vyhnání bílých farmářů v Africe. Po naší negativní reakci uzavřel tuto informaci tím, jak zdevastované byly podniky v České republice po 40 letech komunismu. Obvyklá argumentace, když se dostanou na základě našich argumentů pod tlak.

 

V rámci bodu k poskytnutí dotace na pořádaní dnů NATO, zastupitelé za KSČM hlasovali proti. Z opozice zazněl názor na NATO, který se nesetkal ze strany vedení s žádnou odezvou.

 

Rada města Ostravy navrhla vypovězení partnerských smluv mezi městem Ostrava a městy Volgograd a Doněck. Za klub vystoupil s. Babka, který shrnul stanovisko KSČM k válce na Ukrajině. Poté rozebral obě smlouvy, jak z hlediska formálního, tak věcného. Jeho argumenty velmi silně a věcně zdůvodnily, proč se náš klub se zrušením nemohl ztotožnit. Ve věci Doněcka klub nehlasoval a ve věci Volgogradu byl proti.

 

Po více než 8 hodinách jednání zastupitelstvo města skončilo.

 

                                                                                          Ing. Vít Macháček, člen Klubu KSČM v Z SMO