Informace z březnového zasedání zastupitelstva města

30.03.2020 16:25

V počáteční diskuzi občané řešili zrušení papírových jízdenek. Papírové jízdenky byly zrušeny od 1. 1. 2020. Primátor všechny ujistil, že přechod pobíhá plynule. Vzhledem k tomu, že mezi řečí zmínil, že mu přišly stovky či snad tisíce dopisů a mailů od nespokojených občanů, tak přechod asi tak hladce neprobíhá. Martin Juroška podpořil občany. Vysvětlil, že konec papírových jízdenek znamená těžkosti pro místní obyvatele. Dle vedení města mají být postupně umísťovány automaty na kreditní jízdenky, ale zatím jich je velice málo. Tyto jízdenky budou dostupné také u některých prodejců. Dalším bodem, který vyvolal dlouhé diskuze byl bod týkající se firmy Ekova Electric a.s.   Ačkoliv se jedná o informativní zprávu, z celého materiálu je jasné, že se připravuje prodej této společnosti soukromému investorovi. KSČM v minulosti upozorňovala na úskalí zřízení této organizace, která se odštěpila od dopravního podniku.  Josef Babka spolu s dalšími představiteli opozice navrhl zřízení pracovního semináře, který by se zabýval dalším postupem a rozhodnutím, co nejlépe udělat s touto firmou. Tento seminář byl zatím z důvodu současné situace zrušen. Konkrétní jednání a rozhodnutí, co s touto firmou má padnout na dubnovém zastupitelstvu. Vedení města také překvapivě předložilo návrh na odkup 12 procent akcií společnosti OVAK (Ostravské vodárny a kanalizace) od soukromého vlastníka. Město v tuto chvíli vlastní kolem 28 procent společnosti. Většinový vlastník je francouzská společnost SUEZ Group. KSČM dlouhodobě usiluje o postupný odkup všech akcií a návrat této společnosti a zejména jejího zisku do rukou města. Velice nás udivilo, že město, které bylo dosud proti jakýmkoliv snahám o odkup akcií OVAK najednou samo přichází s tímto návrhem. Martin Juroška vystoupil a vysvětlil, že cena je přemrštěná a vyšší než znalecký posudek a jako město bychom se měli chovat jako řádní hospodáři. Klub KSČM se rozhodl, že za těchto okolností nemůže podpořit tento bod.   Odkup akcií za necelých 88 milionů korun však byl schválen. Klub KSČM také ostře zkritizoval fakt, že rada města samostatně rozhodla o vyvěšení tibetské vlajky. Tento bod nebyl projednán na zastupitelstvu, jak bývá zvykem. Zastupitelé tedy neměli možnost se vyjádřit. Josef Babka za náš klub předložil samostatný bod „Návrh na vyhrazení pravomoci zastupitelstva o rozhodnutí, zda podpořit kampaň vlajka pro Tibet.“ Zařazení tohoto bodu však nebylo zastupitelstvem schváleno. V rámci epidemie Coronaviru jsme schválili uvolnění finančních prostředků ve výši 5 milionů na krizové stavy. Jsou určeny na zvýšené náklady, které vzniknou zdravotním a záchranným složkám na území Ostravy. V té době jsme ještě nikdo netušili, jak rychle se situace u nás vyvine a jak tyto prostředky skutečně budou potřebné.

Přeji Vám všem, abyste v této těžké době neztráceli optimismus a dobrou náladu a samozřejmě také roušku. Respektujte nařízení vlády, protože ta jsou tu především proto, aby nás všechny ochránily. Opatrnost je určitě v pořádku a na místě, ale zkusme každý den myslet i na jiné hezké věci v našem životě, udělat si každý den radost. Zvláště starším občanům bych chtěla říci, že kdybyste cokoliv potřebovali, určitě se neváhejte obrátit na nás zastupitele města či obce. Cítím, že právě v těžkých chvílích by mělo být naše místo po Vašem boku. Budeme se Vám snažit pomoci, jak jen to bude možné.

 

                                                                                        Lucie Foldynová, zastupitelka města za KSČM